Spring naar inhoudSpring naar footer

Wat betekent het Herstelplan Cultuur voor de filmsector?

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft haar herstelplan voor de cultuursector gepresenteerd. Met het herstelplan geeft het kabinet een belangrijke impuls aan de filmsector en de zichtbaarheid van de Nederlandse film.

Het Filmfonds is bijzonder blij dat de impactvolle incentive voor high-end series een vervolg krijgt. Het Fonds heeft het belang van deze incentive voor de productie van kwalitatief hoogstaande TV-series de afgelopen jaren steeds benadrukt. Ook is het goed nieuws dat de filmtheaters een stevige impuls krijgen om te innoveren en verouderde apparatuur te vernieuwen. Daarnaast worden de garantieregelingen uit de coronaperiode, bedoeld om continuïteit te waarborgen en verzekeringsrisico’s af te dekken, doorgetrokken van de filmsector naar de gehele audiovisuele sector. Dit kan de nodige ademruimte geven voor creativiteit en nieuwe projecten. Het Fonds kijkt uit naar de aangekondigde brief over de investeringsverplichting voor streamingsdiensten.

De belangrijkste maatregelen voor de filmsector op een rij:

  • De production incentive high end series wordt voorlopig verlengd en de zichtbaarheid van Nederlandse speelfilms gestimuleerd. Het kabinet trekt hier 12,5 miljoen Euro voor uit.
  • Het kabinet stelt eenmalig 6 miljoen Euro beschikbaar om de verouderde digitale projectoren van de filmtheaters te vernieuwen. De staatsecretaris geeft hierbij aan dat de verwachting is dat deze bijdrage wordt gematcht door medeoverheden en filmtheaters zelf.
  • De staatssecretaris wil de productie, toegankelijkheid en zichtbaarheid van films, series en documentaires van Nederlandse bodem stimuleren ten opzichte van het toegenomen internationale aanbod. Binnenkort zal zij in een aparte brief ingaan op een investeringsverplichting voor streamingsdiensten zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd.

Maatregelen voor de brede cultuursector die ook de film- en audiovisuele sector raken:

  • Er komt 4 miljoen Euro voor publiekcampagnes om mensen weer naar theaters, podia en bioscopen te trekken.
  • De staatssecretaris trekt 5 miljoen Euro uit om culturele programma’s bij de publieke omroep te stimuleren, met als doel om meer publiek te verleiden tot cultuurbezoek.
  • Via Cultuur+Ondernemen komt 15 miljoen Euro beschikbaar om via een lening tegen een lage rente te investeren in producties en projecten. Ook wordt de continuïteitsregeling voor culturele audiovisuele producties uitgebreid met 5 miljoen euro om verzekeringsrisico’s op te vangen.
  • In afwachting van grotere hervormingen op de arbeidsmarkt van het kabinet, investeert de staatssecretaris dit jaar al in de culturele arbeidsmarkt. Er komt 10 miljoen Euro voor een pilot die werkgevers faciliteert om gezamenlijk freelancers in dienst te nemen waardoor zij meer sociale zekerheid hebben. Er komt ook een pilot met een financiële tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering.
  • Met een speciaal programma wil de staatssecretaris een impuls geven aan schoolverlaters en startende makers die vanwege de sluiting van de cultuursector een moeilijke start in de cultuursector hadden. Het kabinet trekt 9,9 miljoen Euro uit om hen de kans te bieden een podium of werkplek te vinden en een carrière op te bouwen.

“Zonder cultuur wordt het leven schraal, dof en bleek. Zonder cultuur ontbreken inspiratie, plezier en verbinding. En zonder cultuur staan we stil. Ik realiseer me dat de afgelopen twee jaar veel overhoop is gehaald en losgemaakt. Nu is het moment de handen ineen te slaan en de sector weer te laten bloeien.”, aldus de staatssecretaris in haar brief.

Foto: Jon Tyson