Spring naar inhoudSpring naar footer

Production incentive sluit 2017 af met grote aanvraagronde

In de laatste ronde in 2017 van de Netherlands Film Production Incentive is voor een totaalbedrag van ruim € 13 miljoen aan cash rebate aangevraagd. Hiervan is meer dan € 5,5 miljoen aangevraagd voor 21 filmprojecten en voor het eerst ook ruim € 7,5 miljoen voor 13 High end TV-series.

De Netherlands Film Production Incentive, die sinds de start in mei 2014 internationaal en nationaal aan bekendheid wint, is sinds 1 oktober 2017 verbreed met een pilot voor High end TV-series. De regeling speelt in op de internationale ontwikkelingen en vraag uit het veld.

Internationalisering
Nederlandse producenten werken in toenemende mate samen met internationale partners. 70% van alle projecten (Films & High end TV-series) waarvoor een aanvraag is ingediend voor Production Incentive, komt in internationale coproductie tot stand.

Bekendmaking toekenningen en bestedingen
In de week van 18 december worden de toekenningen en daarmee samenhangende bestedingen in Nederland van de aanvragen uit deze laatste aanvraagronde in 2017 bekendgemaakt.

In de eerste drie rondes van de Netherlands Film Production Incentive 2017 werd al voor een totaalbedrag van € 12 miljoen aan 55 filmprojecten cash rebate verleend.