Spring naar inhoudSpring naar footer

Per 1 november: projectontwikkeling en meer visie op positionering en uitbreng

Eerder kon je al lezen dat het Filmfonds dit jaar een aantal vernieuwingen doorvoert gericht op meer kwaliteit, minder regels en deadlines en meer ruimte.

In het verlengde van eerder genomen stappen, gaat er per 1 november een aantal van deze vernieuwingen in. We lichten deze graag nog een keer toe:

Projectontwikkeling: samenvoeging artistieke ontwikkeling en productie-ontwikkeling

Vanaf 1 november voegt het Filmfonds de fases artistieke ontwikkeling en productie-ontwikkeling voor subsidieaanvragen voor speelfilm samen tot één gecombineerde fase: Projectontwikkeling. Het doel van deze projectontwikkelingsfase is om je filmplan artistiek-inhoudelijk én productioneel-zakelijk door te ontwikkelen en daarmee toe te werken naar de eindversie van het scenario en een complete en overtuigende aanvraag voor de realiseringsfase. In deze fase heeft de regisseur ook een centrale rol. Met de vernieuwing biedt het Fonds makers meer financiële en creatieve ruimte tijdens de ontwikkelingsfase van hun speelfilm en lange animatiefilm.

Voor projecten die tussen 2020 en 1 november 2023 een scenario-bijdrage of een bijdrage artistieke ontwikkeling hebben ontvangen, is een overgangsfase.

Visie van maker op positionering en het beoogde uitbreng wordt belangrijker

De visie van de maker op de beoogde uitbreng en de positionering van de film ten opzichte van het bestaande aanbod wordt belangrijker bij de beoordeling van filmaanvragen. Het Filmfonds wil stimuleren dat makers hier al vroeg in hun maakproces bij stil staan, want de concurrentie is groot. Daarom vragen we vanaf de fase van scenario-ontwikkeling al om een eerste visie op de positionering en zal met iedere vervolgstap de beoogde zichtbaarheid en uitbreng van het filmplan belangrijker worden. Per 1 november biedt het Fonds aanvragers meer financiële ruimte voor de inhuur van deskundigheid op dat gebied.

Alle informatie over de vernieuwingen die per 1 november ingaan, kun je alvast lezen in het aangepaste Financieel en Productioneel Protocol dat op dezelfde datum van kracht gaat:

Beeld: Leeuwin (2023)