Spring naar inhoudSpring naar footer

Vernieuwingen voor meer kwaliteit, minder regels en meer ruimte

Het Fonds voert dit jaar een aantal vernieuwingen door gericht op meer kwaliteit in het filmaanbod, minder regels en deadlines en meer ruimte voor de maker. Als Fonds willen we daarbij duidelijk zijn over onze koers en hoe we een filmplan beoordelen. De kwaliteit en maatschappelijke betekenis van een filmplan plus een heldere visie op het beoogd publiek en de positionering van de film zijn daarbij prioriteit.

We krijgen meer aanvragen binnen dan ooit, maar het aantal filmprojecten dat door het Fonds kan worden gesteund, is en blijft beperkt. Door scherp te selecteren, ondersteunen we een klein, divers aantal producties met meer middelen. We vinden het belangrijk om makers daarbij meer financiële en creatieve ruimte te geven in het maakproces. Op deze manier stimuleren we een kwalitatief, vernieuwend en onderscheidend aanbod dat een divers publiek aantrekt.

Begin januari 2023 voerde het Fonds meer financiële ruimte voor makers door o.a. voor scenarioschrijvers en regisseurs. Ook krijgen makers en producenten meer vrijheid om gedurende de ontwikkelingsfase de creatieve ruimte optimaal en naar eigen inzicht te benutten.

Dit najaar komen daar een aantal vernieuwingen bij. Hieronder de meest opvallende:

Vanaf 1 november voegt het Filmfonds de fases artistieke ontwikkeling en productie-ontwikkeling voor subsidieaanvragen voor speelfilm samen tot één gecombineerde fase: Projectontwikkeling. Dit betekent dat projecten die na de scenariofase doorgaan voor projectontwikkeling meteen het bedrag voor de gehele verdere ontwikkeling ontvangen. Ook zal dan extra financiële ruimte worden gecreëerd voor de regisseur en de positionering van de film.

Dit voorjaar zijn twee extra speelfilmconsulenten met een achtergrond als maker en distributeur van start gegaan. Met de komst van de nieuwe collega’s is ook de werkverdeling binnen het team aangescherpt op basis van kracht, kennis en ervaring. De beoordelingscriteria die door de consulent worden gehanteerd bij het beoordelen van een filmplan zijn op de website geplaatst, zodat dit op voorhand voor aanvragers helder is. Omdat je maar twee keer mag indienen voor dezelfde fase werken we sinds begin dit jaar met een tweede consulent als lezer bij een tweede indiening.    

De visie van de maker op het beoogde publiek en de positionering van de film ten opzichte van het bestaande aanbod wordt belangrijker bij de beoordeling van filmaanvragen. Het Filmfonds wil stimuleren dat makers hier zo vroeg mogelijk in hun maakproces bij stil staan, want de concurrentie is groot. Daarom zal vanaf het najaar bij de beoordeling van aanvragen voor scenario-ontwikkeling ook om een visie van de maker op de positionering van de film worden gevraagd.

Vanaf 1 augustus 2023 verhoogt het Filmfonds de realiseringsbijdragen voor lange documentaire en speelfilm met gemiddeld 20%. De verhoogde bijdragen dienen niet ter vervanging van bijdragen van derden, maar zijn bedoeld om waarde toe te voegen aan de kwaliteit van producties, de productionele haalbaarheid te vergroten en filmprofessionals in staat te stellen hun vak goed uit te oefenen. Eerder verhoogde het Fonds al de incentivebijdrage naar 35% en zijn onder meer de bijdragen voor korte film, ontwikkeling en festivals gestegen.

Naast de huidige steun aan activiteiten binnen de sector gaat het Filmfonds de verduurzaming van het productieproces toegankelijker maken. Vanaf november zullen speelfilms vanaf projectontwikkeling al een beroep kunnen doen op steun van eco-consultants zodat later bij de realiseringsaanvraag een verduurzamingsplan kan worden aangeleverd. Wordt de speelfilm ook gesteund in de realiseringsfase dan zal het Fonds, tot een bepaald niveau, ook een eco-manager financieren. In een later stadium zal deze steun ook worden uitgebreid naar documentaires.

Meer toelichting op de vernieuwingen vind je in het aangepaste Financieel en Productioneel Protocol dat per 1 augustus 2023 van kracht gaat:

Beeld: Kung Fung Leeuw