Spring naar inhoudSpring naar footer

Onderzoek Olsberg SPI: Positief Effect Film Production Incentive op Nederlandse Filmindustrie

De introductie in 2014 van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive (Incentive), heeft ondanks de kritieke omstandigheden voor filmfinanciering in de markt een positief en stimulerend effect op de Nederlandse filmproductie. De meeste filmproducenten beschouwen de Incentive inmiddels als een cruciaal onderdeel van hun financieringsplannen. Ook is er potentie voor groei van de sector en vergroting van de impact van de Incentive. Dit concludeert het Britse onderzoeksbureau Olsberg SPI in de Evaluation of the Film Production Incentive Scheme in the Netherlands over de periode juli 2014 tot en met december 2017.

De Incentive draagt bij aan toenemende internationale samenwerking: Nederland wordt aantrekkelijker als productielocatie en Nederlandse producenten werken in toenemende mate samen met buitenlandse partners, onder meer uit België, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Dankzij de Incentive is het aantal Nederlandse minoritaire coproducties verdubbeld. Ook zijn er een aantal grote internationale producties in Nederland gedraaid, zoals Dunkirk, The Hitman’s Bodyguard, The Lyrebird en de serie Killing Eve II.

De Incentive heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de films. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de toename met een derde van het aantal Nederlandse films op internationale festivals, dat zowel met selectieve bijdragen als de Incentive is gerealiseerd. Daarnaast ziet de sector de diversiteit van films in zowel onderwerp als in genre toenemen.

De regeling heeft de bestaande capaciteit in de markt vergroot; De inzet van filmcrew is licht toegenomen en Heads of Department hebben dankzij de Incentive kunnen werken aan internationale producties waar zij in het verleden geen toegang toe hadden. Wel wordt gesignaleerd dat verdere investering in ontwikkeling van talent en vaardigheden noodzakelijk is om te kunnen groeien en internationaal aan te sluiten.

De verbreding van de Incentive naar high-end TV-series heeft tenslotte al sinds de eerste ronde een belangrijke invloed gehad op de Nederlandse TV-sector, die een positieve groei doormaakt. Gezien de tijd die nodig is om een internationaal netwerk op te bouwen en series te ontwikkelen en realiseren, zeker op het gebied van animatie, is het belangrijk om de regeling voor TV-series te bestendigen.

De evaluatie maakt ook duidelijk dat de Incentive veelal gaten in de financiering heeft opgevangen, veroorzaakt door afname van investeringen door private partijen, waaronder financiering van omroepen en pre-sales. Hierdoor is het effect minder groot dan de impact die de regeling in potentie kan hebben. In de meeste Europese landen zijn financieringsmogelijkheden schaarser geworden, Nederland heeft daarnaast de extra uitdaging dat een groot deel van de publieke financiering is weggevallen met grote bezuinigingen bij het Filmfonds, de opheffing van het Mediafonds en het Rotterdam Mediafonds en het verdwijnen van lokale en regionale financieringsbronnen. Productiebudgetten blijven daardoor in het algemeen nog laag. Hoewel dit Europa-breed te zien is, is het belangrijk te kijken hoe deze trend kan worden gekeerd. Incentives scoren het meeste effect wanneer er ook passende budgetten voor andere – veelal selectieve – vormen van overheidsfinanciering en investeringen zijn.

De bevindingen van Olsberg neemt het Fonds mee in de voorbereiding op de plannen voor de nieuwe beleidsperiode vanaf 2021 en de uitwerking van zijn instrumentarium. Lees hier het volledige rapport Evaluation of the Film Production Incentive Scheme in the Netherlands.

----

Over de Incentive
De Netherlands Film Production Incentive is een filmstimuleringsmaatregel met een budget van €19,2 miljoen per jaar van in de vorm van een cash rebate: een productiemaatschappij kan voor een productie een financiële bijdrage tot 35 % in de kwalificerende productiekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed.

De maatregel heeft als doel de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken waarmee ook ruimte wordt gecreëerd voor de (door)ontwikkeling van talent en voor innovatie. De maatregel heeft in de periode juli 2014 tot en met december 2017 ruim €288 miljoen aan productie-uitgaven gestimuleerd. Sinds oktober 2017 komen naast speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms ook high-end TV-series in aanmerking voor de regeling.

De monitor over 2018 wordt in mei 2019 gepubliceerd.

Over Olsberg SPI

Olsberg SPI is een strategisch consultancybureau dat cliënten adviseert uit de publieke en commerciële sector, gespecialiseerd in film, TV en digitale media.

In opdracht van het British Film Institute evalueerde Olsberg onlangs UK’s Screen Sector Tax Reliefs. Ook evalueerde het voor Ierland de impact van de Irish Screen Sectors. Olsberg stelt elk jaar de Global Incentives Index op, een gedetailleerd overzicht van alle automatische filmstimuleringsregelingen op nationaal en regionaal niveau.
https://www.o-spi.co.uk/recent-reports/