Spring naar inhoudSpring naar footer

Nieuwe stimuleringsmaatregel voor de audiovisuele sector

Het Kabinet komt met een nieuwe stimuleringsmaatregel voor de audiovisuele sector in de vorm van een investeringsverplichting voor eindexploitanten om de positie van Nederlandse culturele audiovisuele producties te versterken.

Dit werd aangekondigd in de Kamerbrief van 19 december 2019. De strategische agenda waar het Filmfonds samen met de sector de afgelopen jaren aan werkt, is hiermee weer een stap verder gerealiseerd.

Bioscopen en video-on-demand-diensten moeten gaan bijdragen aan de financiering van nieuwe Nederlandse speelfilms, dramaseries, creatieve documentaires, animaties en innovatieve mediaproducties. Voor bioscopen en tvod-aanbieders gaat een investeringsverplichting van 3% gelden over de omzet en 6% voor svod-aanbieders. Dat kan rechtstreeks dan wel via een privaat fonds. De investeringsverplichting wordt in wetgeving verankerd. Om het systeemfalen te beperken, meer samenwerking en een beter functionerende sector te realiseren, wordt van de partijen in de productie- en exploitatiesector een gezamenlijke visie en strategisch plan gevraagd. Om tot een gedegen aanpak te komen, worden in de uitwerking van het sectorplan de verschillende knelpunten en belangen van zowel kleine als grote spelers meegenomen.

Wereldwijd staat de productie en zichtbaarheid van onafhankelijke film- en mediaproducties onder grote druk. Opbrengsten uit exploitatie verschuiven steeds meer naar het eind van de keten waar grote internationaal opererende partijen domineren. Deze partijen dragen op hun beurt niet of nauwelijks bij aan de financiering van nieuwe producties van eigen bodem noch aan het zichtbaar maken ervan. Onafhankelijke producenten en de filmsector als geheel zien de ruimte afnemen voor originele verhalen die starten vanuit de makers.

De nieuwe investeringsverplichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat het Kabinet neemt, in reactie op het advies van de Raad voor Cultuur Zicht op zoveel meer en de moties van Kamerleden Asscher (PvdA) er Belhaj (D66), om de positie van culturele audiovisuele producties van eigen bodem te versterken en een level playing field met het buitenland te creëren. Eerdere maatregelen werden bekend gemaakt in de Kamerbrief van 2 juli 2018 en de mediabrief van juni 2019.