Spring naar inhoud Spring naar footer

Nieuwe Reglementen en Protocollen 2017

De reglementen en protocollen van het Filmfonds zijn geactualiseerd en per 1 januari 2017 van kracht. De wijzigingen hangen samen met de nieuwe beleidsperiode (2017-2020) en vormen de vertaling van het in januari gepresenteerde beleidsplan.

De komende vier jaar zet het Fonds de in 2013 ingeslagen koers voort maar verlegt accenten in beleid. Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van makers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Daarmee beoogt het Fonds het artistieke succes en publiekssucces van de Nederlandse film een extra impuls te geven en zijn internationale positie verder te versterken.

Als uitwerking van de beleidskoers zijn in de reglementen en het bijbehorende protocol de meeste bestaande bijdragesoorten verhoogd en nieuwe bijdragesoorten toegevoegd, waaronder in het Deelreglement Ontwikkeling voor de regisseur en heads of department en/of andere experts. Waar eerder de producers fee onderdeel uitmaakte van een treatment of scenariobijdrage, is deze nu los opgenomen als percentage dat wordt berekend over de verschillende bouwstenen, die in de ontwikkelingsfase kunnen worden aangevraagd.

Klik hieronder om de nieuwe documenten, de toelichting op de wijzigingen en het overzicht van deadlines te downloaden:
Algemeen Reglement 2017
Deelreglement Ontwikkeling 2017
Deelreglement Realisering 2017
Deelreglement Suppletie 2017
Deelreglement Distributie 2017
Deelreglement Filmactiviteiten 2017
Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2017
Toelichting op wijzigingen reglementen 2017

Financieel & Productioneel Protocol 2017
Financieel & productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel 2017
Toelichting op wijzigingen Financieel & Productioneel Protocol 2017


Deadlines 2017

Tussen 19 december 2016 en 2 januari 2017 is het Fonds gesloten. Er worden dan geen aanvragen behandeld of betalingen gedaan. Vanaf 2 januari 2017 kan er weer aangevraagd worden en zijn de nieuwe aanvraagformulieren via Frame beschikbaar.