Spring naar inhoudSpring naar footer

Jaarverslag: Het Nederlands Filmfonds in 2022

Het jaar 2022 stond voor de filmsector in het teken van herstel en hernieuwde activiteiten. Het Filmfonds ontving een recordaantal van 2353 aanvragen en we investeerden meer dan ooit in de ontwikkeling en realisering van filmproducties met ruim € 81 miljoen aan toegewezen bijdragen. We kijken dan ook terug op een productief en positief jaar.

Aan de basis van dat mooie jaar stonden natuurlijk de makers zelf. Met meerdere Gouden Kalveren voor stop-motionfilm Knor (lees het interview met filmmaker Mascha Halberstad en producent Marleen Slot op pagina 10 in het jaarverslag) was het een bijzonder succesvol jaar voor de animatiesector. Daarnaast vond er een opmars plaats van nieuwe en vernieuwende makers. Een aantal aanstormende talenten brak in 2022 door met een debuutfilm dankzij een van de COVID-19 steunmaatregelen en er is doorstroming ontstaan van projecten vanuit talentontwikkelingstrajecten naar onze reguliere regelingen.

Twee makers die met een Filmfonds Wildcard hun eerste sporen hadden verdiend, boekten nationaal én internationaal succes met prachtige producties die de grenzen van de filmkunst verrijkten (lees het interview met Kevin Osepa en Robert-Jonathan Koeyers op pagina 36). Meer internationaal succes was er het afgelopen jaar voor meerdere door het Fonds ondersteunde producties, met selecties voor verschillende toonaangevende internationale filmfestivals voor met name korte films, documentaires, VR-producties en animatiefilms (kijk voor het volledige overzicht op pagina 28).

Wat het Filmfonds betreft kon na het vijfde coronasteunpakket en het aflopen van de pandemie, de blik in het voorjaar van 2022 weer vooruit. We introduceerden nieuwe regelingen, zoals Cinescoop en Caleidoscoop. Er werd structureel meer ruimte en budget vrijgemaakt voor de fase scenario- en artistieke ontwikkeling van filmprojecten en de realisering van ambitieuze speelfilms en documentaires. In het kader van fair practice verhoogde het Fonds de bijdragen van filmproducties en filmfestivals in de volle breedte en kon het percentage van de Netherlands Film Production Incentive stijgen naar 35%. Met deze ontwikkelingen willen we makers voldoende financiële armslag en de ruimte geven om de hoogst mogelijke kwaliteit na te streven.

In een weer vol en dynamisch jaar voor de internationale filmsector heeft het Filmfonds daarnaast kunnen bijdragen aan het versterken van de internationale samenwerking. Zo richtten we ons op co-development trajecten zoals de nieuwe ronde Thuthuka ( in samenwerking met Zuid-Afrika) en de vernieuwde en uitgebreide samenwerkingsovereenkomst met het Norwegian Film Institute. Tijdens het Cannes Film Festival werd bovendien New Dawn gelanceerd, een internationaal samenwerkingsverband tussen - inmiddels - 10 publieke fondsen.

Tot slot zetten we samen met een brede vertegenwoordiging vanuit de filmindustrie het belang van verduurzaming in de spotlights. De noodzaak om duurzamer te produceren wordt steeds sterker gevoeld vanuit de sector, met films als Narcosis (opening Nederlands Film Festival 2022) en Nummer Achttien als meest recente voorbeelden.

Check hieronder ons jaarverslag voor meer inspiratie, verhalen en cijfers, of lees op Issuu.com.