Spring naar inhoud Spring naar footer

Beleidsplan 2013-2016

Het Nederlands Filmfonds kiest een nieuwe koers om binnen de budgettaire beperkingen de creatieve en economische potentie van de filmsector optimaal te benutten. Het Fonds heeft zijn strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar ter goedkeuring aangeboden aan Staatssecretaris Zijlstra.

Het plan bouwt voort op de sterke resultaten van de sector van de afgelopen jaren en heeft als hoofddoel de kwaliteit van de Nederlandse film te verhogen, het productievolume te stimuleren en de opgebouwde relatie met het (inter)nationale publiek verder te versterken. Dit vraagt innovatief ondernemerschap, inzet en samenwerking van de gehele sector - van scenaristen, regisseurs en producenten tot distributeurs en vertoners.

Het beleidsplan 2013-2016 vindt u hier