Spring naar inhoudSpring naar footer

Aanvragen HR-voucher weer mogelijk: Laatste ronde!

Update 4 oktober 2022: Het subsidieplafond van de HR-voucher is bereikt. Dat betekent dat er op dit moment geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen.

Culturele en creatieve instellingen kunnen voor de derde en laatste keer een HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een adviseur inhuren, die je verder helpt met HR-vraagstukken binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld voor advies over de toekomst van de organisatie en daarbij passend HR-beleid en HR-instrumenten, advies over een sociaal veilige werkomgeving, verschillende Fair Pay-contractvormen of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid.

Uitgangspunten derde aanvraagronde
Het maximale bedrag dat je kan aanvragen is € 20.000– inclusief btw. Je kunt de HR-voucher aanvragen als de instelling/het gezelschap waar je werkt, een specifieke regeling subsidie ontvangt van een rijkscultuurfonds. Een complete lijst van de relevante subsidieregelingen is te vinden op hrvouchercultuur.nl. Via deze website kan je meer informatie over de voucher vinden en de voucher bij het CAOP aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, wacht daarom niet te lang.

Aanvragers uit de eerste ronde kunnen nogmaals aanvragen
Kan je een HR-voucher aanvragen als een eerdere aanvraag al gehonoreerd is? Ja, maar alleen als je een aanvraag hebt gedaan in de eerste ronde. Het maximaal aan te vragen bedrag was in de eerste ronde € 6.000. Houd er rekening mee dat het maximaal aan te vragen bedrag in deze derde ronde (€ 20.000) verminderd dient te worden met het eerder toegekende bedrag. Als je in de tweede ronde een aanvraag hebt ingediend kom je nu niet meer in aanmerking voor de HR-voucher.

Online spreekuur
Wil je de HR-voucher aanvragen, maar heb je nog geen duidelijk idee voor welk vraagstuk? Ben je op zoek naar inspiratie of heb je nog inhoudelijke vragen? Op dinsdag 13 september van 15.00 uur tot 16.00 uur (CET) is er een online spreekuur. Je kunt je hiervoor vrijblijvend aanmelden via [email protected] onder vermelding van je naam en de organisatie waarvoor je werkt. We gaan tijdens het online spreekuur vooral in op de voorwaarden en de regeling zelf en de mogelijkheden die je hebt als aanvrager.

Achtergrond
De regeling is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen. Het hangt samen met de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector en het wordt bekostigd door het ministerie van OCW. Het CAOP verzorgt dit traject voor de zes rijkscultuurfondsen en ondersteunt het indienen en verwerken van de aanvragen en de communicatie over de HR-voucher.

Aanvragen
Benieuwd of jouw organisatie een aanvraag kan doen? Kijk dan op www.hrvouchercultuur.nl. Hier kun je ook een aanvraag indienen en interviews vinden met eerdere aanvragers voor inspiratie. We moedigen je aan telefonisch (070 376 57 72) of via de mail contact op te nemen, of om deel te nemen aan het online spreekuur. Je kunt bij ons terecht met al je vragen, ook als je nog niet helemaal duidelijk voor ogen hebt voor welk vraagstuk je de HR-voucher zou willen inzetten.