Spring naar inhoud Spring naar footer

Aanspreekpunt interdisciplinaire aanvragen

Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende kunstdisciplines en van kunst en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld. De contactpersoon, Bonnie Dumanaw, zal aanvragers informeren over de bijdragemogelijkheden bij de verschillende fondsen en zo nodig doorverwijzen. Zij is te bereiken via: [email protected]

Informatie nodig over de financieringsmogelijkheden van je interdisciplinaire project? Klik hier.

Voorbeelden van interdisciplinaire projecten zijn:

De kunst van kijken en zien voor de medische professie
Uit meerdere wetenschappelijke publicaties blijkt dat professionele kunstobservatie het diagnostisch vermogen van artsen verbetert. Universiteiten in Amerika als Harvard en Stanford bieden daarom al een aantal jaar kunstobservatie als vak in het medisch curriculum aan. Als eerste opleidingsinstituut in Nederland kunnen geneeskundestudenten van het Radboudumc het vak De kunst van kijken en zien voor de medische professie volgen. Onder leiding van vooraanstaande kunstenaars zoals Hans Aarsman en Roy Villevoye en medisch professionals van het Radboudumc, leren zij zich bewust te worden van de manier waarop ze als medisch professional kijken.

Foodlabpeel
Foodlabpeel is een kunstproject dat gaat over de maatschappelijke vraagstukken van voedsel, voedselproductie en de invloed op de cultuur, en richt zich op de uitdagingen en problemen in de Peelregio. Met name door de dichtheid van intensieve veehouderijen staat de verbinding tussen boer, burger en omgeving daar onder druk. Doel van het project is door co-creatie tussen kunstenaar en boer nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen, die bijdragen aan de transitie van de regio.

ONSbank
Een project dat tot stand kwam door een nauwe samenwerking tussen Het Instituut en Delta Lloyd. ONSbank biedt jongeren met problematische schulden de kans om te ontkomen aan de vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen. In het stappenplan komen de deelnemers samen met kunstenaars hun problemen onder ogen, ontdekken hun kwaliteiten en worden op weg geholpen naar werk.

Voor Eenzaamheid
Kunstenaarscollectief Voor Eenzaamheid probeert het onderwerp eenzaamheid uit de zielige hoek te halen. Ze kiezen voor kunst en social design om dit te bereiken: kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen projecten die mensen in staat stellen op nieuwe manieren met eenzaamheid om te gaan. Voor Eenzaamheid wil niet iets bedenken waardoor mensen minder eenzaam zijn. Ze willen het begrip eenzaamheid van een nieuwe betekenis voorzien.

Quiet 500
De Quiet 500 is een magazine waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. Als tegenhanger van de bekende Quote 500. Vooraanstaande schrijvers als Herman Koch, Herman Brusselmans en Connie Palmen leverden bijdragen.

De zes publieke fondsen zijn: Nederlands Filmfonds, Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Letterfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.