Filmfonds Wildcards (documentaire, fictie en animatie)

Korte film - Selective Funding - Realisering

In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit aan jonge, talentvolle filmmakers die zijn afgestudeerd aan een film- of kunstacademie en hun eindexamenfilm naar het Fonds insturen. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren.

Er worden twee Filmfonds Wildcards Documentaire, twee Filmfonds Wildcards Fictie en twee Filmfonds Wildcards Animatie uitgereikt.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Regisseurs (of videokunstenaars) die dit schooljaar voor 1 september 2022 als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm vóór de deadline digitaal insturen naar het Filmfonds (zie onderaan deze pagina onder het kopje ‘subsidie aanvragen’).

Bijdrage

De winnaars van de Filmfonds Wildcard ontvangen ieder € 50.000 om een nieuwe korte documentaire, korte fictie- of korte animatiefilm te maken. Daarnaast is er een bijdrage van maximaal € 2.500 voor coaching beschikbaar, evenals maximaal € 8.500 (17% van het productiebudget) als vergoeding voor de producent. 

Voorwaarden

Betreft de nieuw te maken film (niet de eindexamenfilm):

  • De Wildcardwinnaar kiest zelf het onderwerp
  • De Wildcardwinnaar wordt gedurende de productie van de film begeleid door een Nederlandse coach die in overleg met het Filmfonds door de Wildcardwinnaar wordt gekozen. Voor deze coaching is een fee beschikbaar. 
  • De Wildcardwinnaar werkt samen met een ervaren Nederlandse filmproducent, die in overleg met het Filmfonds wordt gekozen. Voor deze producent is een vaste fee beschikbaar. 
  • In overleg met de producent en het Filmfonds kiest de Wildcardwinnaar eventuele crew, cast, productiestructuur, animatiestijl en -techniek, locaties en het vertoningsplatform. 
  • De documentaire en fictiefilm duren minimaal 10 minuten en zijn korter dan 60 minuten en de animatiefilm minimaal 3 tot maximaal 6 minuten. 
  • De nieuwe korte film moet zowel ontwikkeld als gerealiseerd worden met de beschikbaar gestelde bijdrage. Additionele financiering is slechts toegestaan tot een maximum van 20% van het budget, mits dit geen inhoudelijke compromissen met zich meebrengt en indien het project hierdoor geen vertraging oploopt. 
  • De nieuwe film wordt in principe binnen 2 jaar opgeleverd. Daarom is er voor ontwikkeling een maximale periode van 1 jaar beschikbaar.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

De filmconsulenten van het Filmfonds selecteren gezamenlijk uit alle inzendingen de winnaars van de Wildcards.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Talentdag van het Nederlands Film Festival.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's of de vra(a)g(en) hieronder. 

Mijn eindexamenfilm is niet op tijd af, wat nu?

Indien de eindexamenfilm voor de indiendatum nog niet gereed is, kan de regisseur toch meedingen. Een link naar de afstudeerfilm kan nog tot uiterlijk 18 augustus 2022 voor 17:00 uur door de regisseur worden nagestuurd.

Let op: Het aanvraagformulier moet wel op de hierboven vermelde indiendatum ingestuurd zijn en de link naar de afstudeerfilm wordt dan dus later per mail door de aanvrager nagestuurd.

Daarnaast worden films die nog niet volledig zijn afgewerkt ook toegestaan. Stuur dan met de link een korte toelichting mee waarin je aangeeft wat de status van de meegestuurde versie van je film is en wat er nog gedaan moet worden, dan houden wij daar rekening mee. De consulenten die de ingestuurde afstudeerfilms zullen bekijken en verantwoordelijk zijn voor de selectie van de Wildcards zijn gewend om werkkopieën te kijken en zijn dus heel goed in staat om hier doorheen te kijken.

Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen voor de Filmfonds Wildcards kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Documentaire, Korte Animatie of Korte Fictie.
  3. Kies voor Wildcards.

*Let op: met het indienen van deze aanvraag schrijf je je in voor de Filmfonds Wildcards. Om daarnaast ook deel te nemen aan de studentencompetities van het Nederlands Film Festival, dien je je apart aan te melden. Ga naar filmfestival.nl/professionals/inschrijven

Aanvraag starten

Contact