Spring naar inhoudSpring naar footer

Nieuwe regels voor filmopnames in Amsterdam

Op 29 september 2023 is tijdens het Nederlands Film Festival een nieuw Filmprotocol voor de gemeente Amsterdam ondertekend door Amélie Strens (stadsdeelvoorzitter Centrum) en vertegenwoordigers uit de audiovisuele sector. Samen met de gemeente Amsterdam hebben zij gewerkt aan het opstellen van het nieuwe Filmprotocol.

Met het nieuwe protocol wil de gemeente Amsterdam het aantal opnames voor audiovisuele producties en fotoshoots in bepaalde drukke gebieden verminderen en hiermee bijdragen aan het terugdringen van de algehele drukte in de binnenstad. Tegelijkertijd verbetert de gemeente het proces van meldingen van en aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor opnamewerkzaamheden. Zo worden producenten in staat gesteld opnameperiodes goed te plannen.

De gemeente Amsterdam wil ruimte bieden aan allerlei soorten economische en kunstzinnige activiteiten, zonder dat daarbij de kwaliteit van leven voor bewoners in het gedrang komt. Amsterdam doet een beroep op de audiovisuele sector om het aantal overlastgevende opnamen in delen van de binnenstad te beperken. In het nieuwe protocol zijn hierom onder andere aanvullende voorwaarden voor opnamewerkzaamheden in de binnenstad, het Museumkwartier en de Oude Pijp opgenomen.

De sector wordt bij hun zoektocht naar een geschikte opnamelocatie dan ook gestimuleerd om verder te kijken dan het centrum. Ook doet de gemeente een beroep op productieteams om zo duurzaam mogelijk te produceren om de milieu-impact (op de leefomgeving) te minimaliseren. Om de audiovisuele sector te faciliteren is het toestemmingsproces van meldingen en aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor opnamewerkzaamheden geïntegreerd. Op deze manier wordt mogelijk gemaakt dat de toestemmingen zo veel mogelijk gelijktijdig worden verleend en op elkaar zijn afgestemd. In het Filmprotocol Amsterdam staat ook de duur van de toestemmingstermijnen aangegeven zodat iedereen hier bij de planning van opnamewerkzaamheden rekening mee kan houden.

Lees het protocol.