Spring naar inhoud Spring naar footer

Lotte Bronshoff

Lotte gaat zich met name richten op de jeugd- en familiefilms. Zij neemt daarmee de taken over van Signe Zeilich-Jensen wier termijn eind november verstrijkt.

Lotte heeft haar sporen al ruim verdiend in de filmwereld o.a. als program manager bij FilmForward en zes jaar lang bij Lemming Film. “Jeugd- en familiefilms nemen een bijzondere plek in. Voor mij persoonlijk maar ook binnen het Nederlandse filmlandschap. De verhalen in jeugdfilms bieden jongeren een venster op de wereld om hen heen en nodigen uit tot zelfreflectie. Kenmerken die, misschien wel meer dan ooit, verantwoordelijkheden met zich meebrengen voor zowel makers als de industrie.”

Het was rond haar veertiende dat Lotte (1985) een van de kids was die filmmakers en acteurs interviewde voor Cinekid. Het wakkerde haar liefde voor film volledig aan, wat resulteerde in een Bachelor Filmwetenschappen van de UvA en haar studie op de Filmacademie (productie, lichting 2013).

Na haar afstuderen was Lotte commissielid bij Nederlands Film Festival voor de selectie van documentaires en Lotte ging werken bij producent Lemming Film. Eind 2020 werkte Lotte als program manager voor de workshop ‘Created By’ door FilmForward in samenwerking met (o.a) Netflix. De workshop onderzocht de rol van de creator of de showrunner van drama series. Naast het werk voor ‘Created by’ werkte Lotte onder andere tijdelijk als project coördinator voor producent Studio Ruba.

Daaraan voorafgaand werkte Lotte zes jaar lang voor Lemming Film. Daar heeft ze projecten inhoudelijk ondersteund door middel van feedback, research en het schrijven en inhoudelijk begeleiden van aanvragen. Ze werkte aan de ontwikkeling van een breed scala aan projecten – van jeugdseries voor de publieke omroep tot de bredere publieksfilm. Lotte bleef zich gedurende die periode opleiden door middel van verschillende (internationale) cursussen op het gebied van script coaching en schrijven.