Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

TalentScope

Subsidie
Status:
Gesloten

TalentScope is een nieuw talentontwikkelingsprogramma voor aanstormend Nederlands regietalent dat zich eerder met een korte film of speelfilm heeft bewezen en wil werken aan een 1e of 2e speelfilm. Met de regeling wil het Filmfonds filmtalent een extra impuls geven door middel van een intensief coachingstraject, waarmee de regisseur samen met de (co)scenarist en producent een stevig fundament legt voor de verdere ontwikkeling van het project.

Wat is het?

TalentScope biedt een intensief coachingstraject, waarbij met internationale partners TorinoFilmLab, ACE Producers en FilmForward wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een speelfilmproject en de samenwerking binnen het creatieve team.

Drie geselecteerde teams volgen gedurende 12 maanden 3 workshops van elk 4-5 dagen onder begeleiding van internationale experts van TorinoFilmLab en ACE Producers. Artistieke vrijheid, samenwerking en inspiratie staan hierbij centraal.

De workshops behandelen de verschillende aspecten van het ontwikkelproces en tijdens inspiratiesessies schuiven er toonaangevende filmmakers en filmprofessionals aan. Als team focus je daarnaast op de onderlinge samenwerking om zo een stevig fundament te leggen voor de verdere ontwikkeling van het project.  

Aan de hand van individuele- en groepssessies, begeleid door een internationale coach van TorinoFilmLab, werk je ondertussen aan een stevig scenario en werk je de creatieve visie op het filmplan uit. Je werkt hiermee toe naar een complete aanvraag voor projectontwikkeling* bij het Fonds.

FilmForward is verantwoordelijk voor de organisatie van de workshops.

TalentScope wordt afgesloten met een besloten presentatie tijdens IFFR’s CineMart 2025 in het bijzijn van internationale industry professionals.

Klik hieronder voor meer informatie over de workshops.

*Een selectie bij TalentScope garandeert echter geen ontwikkelingsbijdrage in een vervolgtraject.  

Workshop programma

Let’s get started!  | 22 - 26 april 2024

We beginnen met een kick-off workshop georganiseerd door TorinoFilmlab, ACE Producers en FilmForward, waarin de makers elkaar en elkaars projecten leren kennen en er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het (mini-)treatment met de regisseur en scenarist.

Onderdeel van deze workshop zijn inspiratiesessies voor regisseurs, scenaristen en producenten, waarin teamontwikkeling & samenwerking en ‘positionality in storytelling’ centraal staan. Ook worden er twee masterclasses georganiseerd, waarin toonaangevende internationale filmmakers/scenaristen worden uitgenodigd om te praten over hun werk en aanpak.

TFL Extended | 21 - 24 juni 2024

Vervolgens nemen de regisseurs en scenaristen deel aan de internationale TFL Extended workshop van TorinoFilmlab. TFL Extended is een vijfdaagse workshop, waaraan 25 projecten van makers uit de hele wereld participeren en er intensief gewerkt wordt aan de treatmentontwikkeling onder begeleiding van internationale topexperts uit het netwerk van TorinoFilmlab.  

Deep Dive | 14 - 18 oktober 2024

Na een tussenperiode van enkele maanden waarin is doorgewerkt aan het scenario, komen de teams weer bij elkaar voor een vijfdaagse workshop waarin dieper wordt ingegaan op scenario-ontwikkeling, de artistieke visie van de regisseur en positionering en ‘audience design’, onder begeleiding van internationale experts uit het netwerk van Torino Filmlab.  

Onderdeel van deze workshop is een vervolg op de inspiratiesessie voor regisseurs, scenaristen en producenten, waarin teamontwikkeling & samenwerking centraal staat. Ook worden twee masterclasses georganiseerd, waarin toonaangevende internationale filmmakers/Heads of Department worden uitgenodigd om te praten over hun werk en aanpak.

Wrap it up! - februari 2025

De teams sluiten TalentScope af tijdens een besloten presentatie tijdens CineMart op IFFR 2025. In het bijzijn van een select gezelschap van internationale industry professionals, de selectiecommissie en het Filmfonds laten ze zien waar ze het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. De presentatie is het moment om de inzet van het team van het afgelopen jaar te laten zien en in kaart te brengen in hoeverre het project klaar is voor de volgende fase projectontwikkeling.

Gedurende het traject worden de projecten en de creatieve teams op de relevante markten en festivals gespotlight door het Fonds, in nauwe samenwerking met SEE NL. 

Alle workshops vinden plaats in Nederland.

Voor wie is deze regeling?

TalentScope is een regeling voor speelfilmprojecten van regisseurs die zich eerder met een recente korte film of speelfilm aantoonbaar hebben bewezen en die werken aan hun 1e of 2e speelfilm. Eerder kort of lang werk van de regisseur is maximaal 3 jaar geleden geselecteerd voor een toonaangevend (inter)nationaal filmfestival (zie festivallijst) of heeft aantoonbaar publiekssucces gehad in bioscopen en filmhuizen.

Ook de hoofdregisseur van een dramaserie die de afgelopen drie jaar is genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorie Beste Dramaserie kan in aanmerking komen voor deelname aan TalentScope.

De samenwerking binnen het creatieve team, dat bestaat uit een regisseur, producent en (co-)scenarist (of schrijvend regisseur), staat centraal bij deze regeling.

De regeling richt zich op speelfilmplannen met een sterke eigen signatuur, lef en internationale ambitie. TalentScope staat open voor alle segmenten binnen de categorie speelfilm (> 60 minuten). Of je nu een passie hebt voor grensverleggende arthouse cinema, cross-over, jeugdfilms, animatie- of genrefilm – wij verwelkomen alle gedreven teams die zowel een nationaal als internationaal publiek willen veroveren.  

Wie kan aanvragen?

TalentScope is een impulsregeling voor aanstormend regietalent. Het is dan ook niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor TalentScope zonder regisseur.

De aanvraag wordt ingediend door een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van majoritaire speelfilm(s) en/of lange animatiefilm(s). De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Bijdrage

Het betreft een jaarprogramma waarbij de volledige scenariofase en het workshoptraject gefinancierd zijn om het talent en de ontwikkeling in teamverband verder te helpen.

Voor TalentScope kunnen de volgende bijdragen worden aangevraagd:

 • Schrijfbijdrage scenarist: max. € 35.000,-
 • Schrijfbijdrage voor (meeschrijvend) regisseur: € 10.500,- *

(makers kunnen bij afwijkende taakverdeling onderling andere afspraken maken over de verdeling)

 • Een bijdrage van € 5.000,- voor regie werkzaamheden
 • Een bijdrage van € 7.500,- voor scenarist t.b.v. deelname traject TalentScope
 • Een bijdrage van € 7.500,- voor regisseur t.b.v. deelname traject TalentScope*
 • Een bijdrage van € 12.000,- voor producent (incl fee en overhead) t.b.v. deelname traject Talentscope
 • Een bijdrage van max. € 2.500,- voor vertaal- en overige kosten

Indien van toepassing (alleen bij lange animatiefilm): een bijdrage van € 10.000,- voor concept art, karakterontwikkeling en beat- / storyboard

Het traject is inclusief een intensief workshopstraject, bestaande uit drie sessies en de eindpresentatie tijdens IFFR, hotelovernachtingen tijdens de workshops en promotie op relevante internationale markten en filmfestivals.

*Alleen subsidiabel als de regisseur en de scenarist niet dezelfde persoon is.

Voorwaarden
 • TalentScope richt zich op majoritaire speelfilmplannen van bewezen Nederlands regietalent. Eerder kort of lang werk van de regisseur is maximaal 3 jaar geleden geselecteerd voor een toonaangevend (inter)nationaal filmfestival (zie festivallijst) of heeft aantoonbaar publiekssucces gehad in bioscopen en filmhuizen.
 • Het team bestaat uit een regisseur, producent en scenarist (of schrijvend regisseur).
 • De speelfilmplannen laten een sterke eigen signatuur, lef en internationale ambitie zien.
 • Voor TalentScope is het essentieel dat het creatieve team zich volledig inzet voor en committeert aan dit traject. In hun aanvraag moeten de teams dan ook duidelijk kunnen aantonen welke voordelen deelname aan het traject met zich meebrengt.   
 • In verband met de internationale commissie wordt de aanvraag in het Engels aangeleverd. 
Beoordelingscriteria

Aanvragen voor TalentScope worden beoordeeld volgens het algemene beoordelingskader. Daarnaast worden de volgende punten meegewogen:

 • In hoeverre spreekt er uit het project en de motivatie van het creatieve team een internationale ambitie en potentie?
 • In hoeverre sluit het TalentScope traject overtuigend aan op de professionele ontwikkeling van de regisseur?
 • Wordt het project overtuigend door het hele team gedragen?
Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

  Procedure

  Voor TalentScope kunnen er elk jaar 3 nieuwe speelfilmplannen worden geselecteerd.

  • De selectie wordt gemaakt door een internationale commissie samengesteld door het Filmfonds.  
  • De aanvraag- en selectieprocedure vindt plaats in het Engels. 
  • Onderdeel van de selectieprocedure is een live pitch van het creatieve team aan de commissie in de week van 26 februari.  
  • Een aanvraag voor TalentScope behelst een reguliere scenario-aanvraag, met additionele toelichtingen t.a.v. motivatie en commitment voor het ontwikkeltraject.  
  • Het Fonds streeft in de selectie naar een evenwichtige samenstelling binnen het team in ervaring en een gebalanceerde weerspiegeling van de samenleving.  

  Hoe beoordeelt het Filmfonds jouw aanvraag?

  De bijlagen

  Algemeen:

  • Volledig ingevuld & ondertekend aanvraagformulier (d.m.v. het vinkje onderaan het formulier)

  Inhoudelijk:

  • Uitgebreid (mini-)treatment of scenario (minimaal 6 pagina’s)
  • Synopsis
  • Toelichting TalentScope: gezamenlijke onderbouwing van het hele team over motivatie & commitment voor het gehele traject
  • Toelichting producent
  • Toelichting scenarist
  • Toelichting regisseur
  • Viewingsmateriaal eigen werk
  • Cv's & filmografie

  Zakelijk:

  • Ontwikkelingsbegroting & financieringsplan
  • Optieovereenkomst of dealmemo met scenarist en/of regisseur.
  • Indien van toepassing: Optieovereenkomst bestaand werk (bv met uitgeverij) *
  • Uittreksel Kamer van Koophandel

  *verplicht wanneer het een boekverfilming betreft

  Klik hieronder op Reglementen en Protocollen, waar je de standaard begrotingsmodellen en de toelichting kunt downloaden.

  Reglementen en protocollen
  Subsidie aanvragen

  Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

  Start met de aanvraag

  Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op Speelfilm - TalentScope.

  Veelgestelde vragen

  Ik heb onlangs een toekenning voor scenario-ontwikkeling gekregen maar ik zou met dit project graag mee willen doen met TalentScope. Is dit mogelijk?

  Ja, het is mogelijk om in te dienen voor TalentScope als je tussen september en december 2023 een toekenning hebt gekregen voor een scenario bijdrage of hebt ingediend en nog wacht op de uitslag. Je dient dan opnieuw een aanvraag in voor TalentScope, dit kan met dezelfde inhoudelijke stukken als bij je scenario aanvraag (let op, de aanvraag moet wel in het Engels aangeleverd worden) aangevuld met de gevraagde bijlagen expliciet voor deze regeling zoals o.a. de toelichting van het team voor TalentScope.

  Kan ik ook zonder schrijver indienen als ik als regisseur niet zelf ga schrijven?

  Nee. Als je als regisseur niet schrijft, moet er een scenarist betrokken zijn bij je project.

  Kan ik als scenarioschrijver indienen als ik het project zelf wil gaan regisseren, maar nog geen regie credit op mijn naam heb?

  Nee. Eerder werk (als regisseur) is maximaal 3 jaar geleden geselecteerd voor een toonaangevend (inter)nationaal filmfestival of heeft aantoonbaar publiekssucces gehad in bioscopen of filmhuizen.

  Mijn eerdere werk is wel vertoond op een festival van de lijst, maar ik ben niet geselecteerd voor één van de competities of programma’s, maak ik dan toch kans om geselecteerd te worden voor TalentScope?

  Nee, als je eerdere werk niet op een andere manier aantoonbaar publiekssucces gehad heeft in bioscopen of filmhuizen in de afgelopen 3 jaar, kom je niet in aanmerking voor TalentScope.

  Ik heb alleen een korte documentaire gemaakt die voldoet aan de ingangseisen van TalentScope, mag ik dan indienen met een fictie project?

  Ja, dat mag.

  Ik wil een lange animatiefilm maken als regisseur. Mag ik een storyboard artist / art director toevoegen aan mijn team?

  Ja, dat kan. Zie het kopje bijdrage voor het bedrag.

  Is er ook ruimte voor opslagen voor een producent bij de regeling TalentScope?

  Bij de regeling TalentScope zijn de opslagen voor een productiemaatschappij verwerkt in de totale bijdragen die in de regelingentekst staat.

  Als ik mijn project nu indien voor TalentScope en ik word niet geselecteerd, kan ik mijn project dan nog indienen voor reguliere scenario ontwikkeling?

  Ja, je mag je plan dan nog tweemaal indienen voor reguliere scenario ontwikkeling.

  Hulp nodig? We helpen je graag!

  Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

  Laura Talsma

  Projectbegeleider