Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Pitch Filmidee

Subsidie
Status:
Gesloten

Filmmakers die een idee hebben voor een speelfilm, lange animatiefilm, of lange documentaire pitchen hun filmidee aan een panel vóórdat ze een aanvraag indienen voor scenario-ontwikkeling. Met de pitch toetsen filmmakers of het filmidee overtuigt als kansrijk idee voor een bioscoopfilm. Alleen na een positieve pitch-uitslag kan een aanvraag voor scenario-ontwikkeling worden ingediend.

Heb je eerder een project voor scenario-ontwikkeling ingediend en is die aanvraag afgewezen? Dan mag je nog éénmaal een nieuwe aanvraag voor scenario-ontwikkeling indienen zónder pitch.

Producenten en/of ervaren scenaristen* die een idee hebben voor een speelfilm, lange animatiefilm, of lange documentaire pitchen eerst hun filmidee aan een panel vóórdat ze een aanvraag indienen voor scenario-ontwikkeling.

Met de pitch toetsen filmmakers hun filmidee of het filmidee overtuigt als kansrijk idee voor een bioscoopfilm. Tijdens de pitch krijg je de kans om de kernkwaliteiten van het filmidee helder en compact onder woorden te brengen: wat voor film wil je maken, voor wie, met wie en waarom?

Je geeft de pitch aan een panel dat bestaat uit vijf onafhankelijke panelleden uit de filmsector en de bredere cultuursector. Na een positieve uitslag kan je de feedback die je van de panelleden ontvangt, meenemen bij je vervolg-aanvraag voor scenario-ontwikkeling. Een positieve uitslag na je pitch garandeert overigens geen toekenning voor scenario-ontwikkeling.

Is de uitslag van je pitch niet positief, dan kun je niet aanvragen voor scenario-ontwikkeling, maar kun je de feedback gebruiken om je filmidee aan te passen voor een eventuele volgende pitchronde.

*Bekijk onder Wie kan het team aanmelden voor een pitch? wie voor welke categorie kan aanmelden.

Een producent schrijft zich (mede namens het team, als daarvan sprake is) in voor de pitch voor een speelfilm of lange documentaire.

Pitch speelfilm/lange animatie:

 • Voor de producent geldt dat deze een productiemaatschappij vertegenwoordigt (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF), die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele productie produceert en exploiteert. De producent heeft aantoonbare ervaring in de professionele film- en/of televisiepraktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van van majoritaire speelfilm(s) en/of animatiefilm(s) (>70 min). De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.
 • Alleen in het geval van een speelfilm of lange animatiefilm: een ervaren scenarist kan zelfstandig een pitch doen voor een speelfilm als deze er ook voor kiest zelfstandig de fase van scenario-ontwikkeling te willen volgen. Voor de scenarist geldt dat deze eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor het scenario van tenminste één speelfilm of lange animatiefilm die in de Nederlandse bioscopen is uitgebracht.

Pitch Documentaire:

 • Voor de producent geldt dat deze een productiemaatschappij vertegenwoordigt (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF), die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele productie produceert en exploiteert. De producent heeft aantoonbare ervaring in de professionele film- en/of televisiepraktijk en heeft aantoonbare ervaring met het producenten en uitbrengen van majoritaire lange documentaire(s). De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Er zijn vier pitchrondes per jaar. Vanaf de eerstvolgende deadline (27 mei 2024) zit er geen maximum meer op het aantal projecten dat per pitchronde kan worden aangemeld. Per kalenderjaar mag je in totaal als producent of ervaren scenarist maximaal 8 projecten aanmelden.

 • De pitchsessies staan open voor nieuwe, niet eerder bij het Fonds ingediende filmideeën voor een majoritaire Nederlandse speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire van onafhankelijke makers, vóórdat zij een aanvraag indienen voor Scenario-ontwikkeling Speelfilm en Lange Animatiefilm of Scenario-ontwikkeling Lange Documentaire.
 • Bij aanmelding voor de pitch wordt een beknopte, schriftelijke uitwerking van het filmidee meegestuurd (zie onder ‘De Bijlagen’).
 • De pitch maakt goed duidelijk wat het team (producent en/of scenarist en, indien al betrokken, de regisseur) wil maken, voor wie, met wie en waarom.
 • Er kan maximaal twee keer met hetzelfde filmidee worden aangemeld voor de pitch.

Het pitchpanel verwacht van makers dat zij de kernkwaliteit van hun filmidee helder en compact onder woorden brengen: wat wil je maken, voor wie, met wie en waarom? De panelleden letten specifiek op een aantal vragen, zoals in hoeverre is de film inhoudelijk aansprekend als bioscoopfilm? Wordt de visie van de makers op het plan overtuigend bevonden en heeft het plan de potentie om een onderscheidende film te worden?

Uiteindelijk moet het panel na de pitch zodanig geïnteresseerd zijn dat zij het scenario zouden willen lezen, nieuwsgierig zijn naar de uiteindelijke film en moet er vertrouwen zijn dat het plan klaar is voor de volgende stap: het indienen van een aanvraag voor scenario-ontwikkeling.

Aanmelden voor de pitch kan t/m de dag van de deadline vóór 17.00 uur CET.

Deadline aanmelden pitch voor speelfilm, lange animatiefilm en lange documentaire:

Eerstvolgende deadlines

 • Pitch Filmidee
 • Pitch Filmidee

De pitchweek ronde 2 voor documentaire vindt plaats in de week van 24 juni 2024 (exacte datum volgt).

De pitchweek ronde 2 voor speelfilm en lange animatie vindt plaats in de week van 1 juli 2024 (exacte datum volgt).

De pitchweek ronde 3 voor documentaire vindt plaats in de week van 30 september (exacte datum volgt).

De pitchweek ronde 3 speelfilm en lange animatie vindt plaats in de week van 7 oktober (exacte datum volgt).

De pitchweek ronde 4 documentaire vindt plaats in de week van 2 december (exacte datum volgt).

De pitchweek ronde 4 speelfilm en lange animatie vindt plaats in de week van 9 december (exacte datum volgt).

Aanmelden

Het project kan aangemeld worden tot de deadline van de pitchronde. Er is geen maximum aantal projecten dat kan pitchen. Na je aanmelding krijg je bericht van ontvangst en krijg je een link toegestuurd waarmee je je kan inschrijven voor een tijdslot van 20 minuten op één van de pitch data. Deelnemers die niet voldoende aantoonbare ervaring hebben als producent (of scenarist) in de voor de pitch relevante categorie (speelfilm, lange animatie of lange documentaire) krijgen na aanmelding ook zo snel mogelijk bericht.

De pitch

De pitchsessies vinden plaats tijdens hiervoor geplande dagen (klik hier voor de deadlines van 2024).

De mondelinge pitch duurt maximaal 6 minuten. Daarna vindt er een open dialoog plaats tussen de makers en de panelleden van maximaal 14 minuten. Als deelnemer bepaal je zelf wie er uit het team meekomt (max. 3 personen) en wie het filmidee gaat pitchen.

Je mag, op voorwaarde dat je binnen de beschikbare tijd blijft, extra beeldmateriaal inzetten bij je pitch. Denk aan (sfeer)foto’s, geprint materiaal of een korte trailer. Je gebruikt hiervoor je eigen laptop (let op: er is geen groot scherm aanwezig).

De pitches vinden live plaats in Amsterdam. De exacte locatie zal na inschrijving bekend worden.

Het panel

Het Filmfonds stelt per ronde een panel van vijf film- en cultuurprofessionals samen dat zal stemmen over je pitch. Dit kunnen regisseurs, scenaristen, producenten, acteurs, distributeurs, DoP’s, maar ook festivalprogrammeurs, boekenschrijvers of filosofen zijn. De leden worden een dag voor de pitch bekend gemaakt.

Een lid van de directie of het managementteam van het Filmfonds faciliteert de bijeenkomst als technisch voorzitter, maar participeert niet in het panel.

Uitslag

Je ontvangt de uitslag zo snel mogelijk per mail. Zo spoedig mogelijk daarna ontvang je ook de feedback van het panel over het plan dat je hebt gepresenteerd.

Bij een positief resultaat (3 positieve stemmen of meer) kun je binnen een periode van twee jaar je aanvraag voor scenario-ontwikkeling indienen.

Is het resultaat niet positief (2 of minder positieve stemmen), dan kun je nog één keer herkansen bij een volgende ronde van de pitchsessies.

Bij het aanmelden voor de pitch wordt om het volgende gevraagd in het deelnameformulier:

 • Beknopte schriftelijke uitwerking (max 2A4), bestaande uit:
  • Een logline
  • Omschrijving van het plan: wat is het verhaal, de beoogde stijl, thema, genre en hoe wil je het verhaal verbeelden? Waarom, voor wie en met wie wil je/het team dit maken?*
 • Korte biografie van de teamleden en belangrijke betrokkenen (max. 1 A4)
 • Moodboard (optioneel)

*Het deelnameformulier werkt met vaste invulvelden.

Voor het aanmelden voor het Pitch Filmidee log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de accountgegevens ontvangen? Start je aanmelding dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Pitch.

Veelgestelde vragen

Met ingang van 2024 gaat het Fonds van start met een pitchpanel voor filmideeën voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm. Filmmakers die een idee hebben voor een speelfilm, lange animatiefilm, of documentaire pitchen hun filmidee aan een panel vóórdat ze een aanvraag indienen voor scenario-ontwikkeling. Met dit systeem van pitchpanels geeft het Filmfonds gehoor aan de wens van makers om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de keuze welke filmideeën interessant genoeg zijn voor een speelfilm, lange animatie of lange documentaire. Het biedt makers bovendien de kans om hun filmidee met bevlogenheid onder woorden te brengen, waarbij ze in dialoog kunnen gaan met panelleden.

Ideeën die de panelleden niet weten te overtuigen vallen af en kunnen geen aanvraag voor scenario-ontwikkeling indienen. Met de feedback van de leden van het panel kunnen filmmakers hun voordeel doen. Hetzij om nog een keer terug te komen met een aangepast filmidee of door het mee te nemen bij de ontwikkeling van nieuwe filmideeën.

Wanneer je twee keer een negatieve uitslag voor de pitch van je filmidee hebt gekregen, dan kan je niet meer voor scenario-ontwikkeling en/of projectontwikkeling indienen. Wel kan je dit filmplan nog indienen voor de fase Realisering. Dit betekent dat de ontwikkeling van je film met revolverende middelen of via andere partijen gefinancierd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, de omroepen of het NPO-Fonds. Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen, dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Het pitchpanel bestaat uit vijf leden afkomstig uit een grotere pool van professionals. Dat kunnen filmmakers of andere filmprofessionals vanuit de eigen sector zijn, maar ook makers uit Vlaanderen of de bredere culturele sector zoals de theaterwereld, literaire wereld of televisiesector. Van acteurs, editors en DoP’s tot programmeurs bij festivals, boekenschrijvers of filosofen, geen professie is uitgesloten. De samenstelling van de panels wisselt per kwartaal. De leden van het pitch panel kunnen niet zelf betrokken zijn bij nieuwe aanvragen voor scenario-ontwikkeling of een pitch, die in hetzelfde kwartaal zijn of worden ingediend bij het Fonds.

Ieder panellid ontvangt een vaste vergoeding van € 500 excl. BTW plus reiskosten per dag waarop de pitches plaatsvinden.

Ja, een in de betreffende categorie ervaren scenarist kan ook zelfstandig aan een pitch deelnemen als hij/zij niet in teamverband een aanvraag voor scenario zou willen doen. Je mag als (co)scenarist per kalenderjaar bij maximaal 8 Pitch Filmidee projecten betrokken zijn.

Een regisseur mag per kalenderjaar bij maximaal 8 Pitch Filmidee projecten betrokken zijn.

Het pitchpanel bestaat uit vijf leden afkomstig uit een grotere pool van professionals. Dat kunnen filmprofessionals vanuit de eigen sector zijn, maar ook de bredere culturele sector zoals de theaterwereld, literaire wereld of televisiesector. De leden van het pitchpanel kunnen niet zelf als producent, scenarist, regisseur of distributeur betrokken zijn bij nieuwe aanvraag voor scenario-ontwikkeling of pitch, die hetzelfde kwartaal zijn of worden ingediend bij het Fonds. Ieder panellid zal een verklaring moeten ondertekenen waarin wordt gevraagd of er een strijdig belang kan zijn bij de filmideeën die zijn aangemeld. Voor elke pitchronde zijn extra panelleden beschikbaar.

Na een afwijzing mag je nog éénmaal een nieuwe aanvraag voor scenario-ontwikkeling indienen zónder pitch.

Er is geen maximaal aantal projecten dat kan pitchen per ronde en het maakt niet uit op welk moment je je project aanmeldt.

Je kunt je aanmelden voor een tijdslot en er zullen voldoende tijdslots beschikbaar gesteld worden voor de projecten die zich voor het verstrijken van de deadline hebben aangemeld.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over de Pitch Filmidee? Neem dan contact op met:

Gitta Kruisbrink

Hoofd Subsidiebureau

Sabine Smits

Manager Subsidiebureau