Ontwikkeling Onderzoek & Experiment

Onderzoek & Experiment - Selective Funding - Ontwikkeling

Ontwikkeling van een korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film. De betreffende film dient bij te dragen aan de creatieve en technische vernieuwing van de cinematografie.

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:
• scenario of storyboard
• eerste proefopnamen (indien noodzakelijk)
• scriptcoach/adviseur

Het Fonds geeft bij selectie prioriteit aan kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de, voor deze categorie relevante, professionele film/televisie praktijk.

De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet de regisseur of scenarist van de film. Alleen wanneer de beoogde fondsbijdrage voor ontwikkeling en eventuele realisering bij elkaar opgeteld lager is dan € 50.000 kan, onder de voorwaarde dat de aanvrager naar het oordeel van het bestuur genoeg aantoonbare productie-ervaring op het gebied van onderzoek & experiment heeft, worden afgeweken van het voorschrift dat de aanvrager een productiemaatschappij moet zijn. 

Bijdrage

  • Maximaal € 10.000 voor de ontwikkeling van een plan voor een film in de categorie Onderzoek & Experiment dan wel noodzakelijke eerste proefopnamen.
  • Maximaal € 5.000 voor een externe scriptcoach/adviseur.
  • Op basis van een gedegen werkplan, kan er voor de uitwerking van het scenario of storyboard een extra bijdrage aangevraagd worden voor creatieve of technische experts. 
  • Indien een productiemaatschappij de aanvrager is: max. 17,5% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Onderzoek & Experiment.
  3. Kies voor Ontwikkeling Onderzoek & Experiment.
Aanvraag starten

Contact