Spring naar inhoudSpring naar footer

Versterking COVID-19 Steunpakket

Sinds de coronacrisis werden de COVID-19 steunmaatregelen bij het Fonds goed benut. Nu de situatie nog even aanhoudt, is er vanuit het tweede steunpakket ruimte voor het uitwerken van de Steunmaatregel Productie en de versterking van de Garantieregeling Pandemie en distributieregeling Nederlandse Filmproductie in Nederland.

Steunmaatregel Productie 2021

Vanuit het 2e Steunpakket voor de culturele en creatieve sector kunnen de meerkosten van producties die door het Fonds in de realisering zijn gesteund nog steeds in belangrijke mate opgevangen worden en de werkomstandigheden op de filmset zo optimaal mogelijk, binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector onder toezicht plaatsvinden.

Afhankelijk van de productie en de fase waarin deze zich bevindt zullen de meerkosten in de (pre-/post-) productie sterk uiteenlopen. Het Fonds zal dan ook per productie een afweging maken in welke mate een extra fondsbijdrage binnen de beschikbare middelen gedaan kan worden. Ook houdt het Fonds rekening met de omvang en complexiteit en de mate waarin de productie internationaal gecoproduceerd wordt.

Klik hier voor de regeling

Garantieregeling pandemie 2021

De garantieregeling pandemie dient als tegemoetkoming in de kosten die tijdens de productiefase direct en aantoonbaar kunnen voortkomen uit ingrijpen van de rijksoverheid, dan wel uitval van regisseur, van essentiële castleden of hoofdpersonen, als gevolg van een eventuele pandemie (overdraagbare volksziekte) tijdens het productieproces.

Om als filmproductie of high end series aanspraak te kunnen maken op de garantieregeling pandemie is een afdracht aan de bestemmingsreserve voorafgaande aan de (her)start van de productie verplicht. Producties die met fondssteun gerealiseerd worden maar geen afdracht doen dienen op andere wijze voor pandemierisico verzekerd of financieel gedekt te zijn.

De garantieregeling geldt voor alle majoritaire Nederlandse filmproducties en High-End series en Internationale (co)producties voor het Nederlandse kostendeel die met realiseringssteun van het Fonds gerealiseerd worden.

Klik hier voor de regeling

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

In het kader van de Steunmaatregelen Distributie (COVID-19) is er een verhoging van de reeds verleende distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching mogelijk.

Bij een budget voor prints & advertising van € 50.000 of meer kan de filmdistributeur - op basis van matching van de eigen investering in P&A - een aanvullende distributiebijdrage tot maximaal € 100.000 aanvragen voor een Nederlandse majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire die met een reguliere realiseringsbijdrage van het Fonds tot stand is gekomen.

De Steunmaatregelen Distributie gelden voor filmproducties die in de periode maart 2020 t/m juni 2021 worden uitgebracht.

Klik hier voor de regeling