Spring naar inhoudSpring naar footer

Oproep: Ateliers beginnende scenaristen 2020

Uiterste indiendatum: Dinsdag 24 maart 2020 voor 17:00 uur

Binnen de Ateliers krijgen beginnende scenaristen de mogelijkheid om met behulp van een intensief coaching traject een nieuw treatment of scenario te schrijven. Voorop staat dat beginnende schrijvers aan het ontwikkelen van hun handschrift kunnen werken en binnen de Ateliers kunnen experimenteren.

Naast individuele coaching sessies met een ervaren scriptcoach nemen de scenaristen deel aan verschillende bijeenkomsten met de andere teams en adviseurs voor de Ateliers.

Wie komt in aanmerking?

Een scenarist (geen duo’s) kan een aanvraag indienen. De scenarist:

 • Is in de laatste 7 jaar afgestudeerd aan een scenario-opleiding van de Nederlandse Filmacademie, HKU of ScriptAcademy en heeft een nog niet gerealiseerd speelfilmscenario geschreven
 • Is in de laatste 7 jaar afgestudeerd aan een regie-opleiding van de Nederlandse Filmacademie of HKU en heeft al eerder minimaal één korte fictiefilm (vrij werk) geschreven en geregisseerd dat voor betalend bioscoop- of filmfestivalpubliek dan wel op nationale televisie is vertoond in Nederland; of
 • Heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag twee of meer toneelstukken geschreven die in meerdere steden in Nederland professioneel zijn uitgevoerd; of
 • Heeft als autodidact scenarist minimaal één werk geschreven dat in de afgelopen 5 jaar op een filmfestival, op TV of in de bioscoop vertoond is.

Voorwaarden

 • Een scenarist kan per ronde één aanvraag indienen;
 • Alleen oorspronkelijke en nieuwe ideeën komen in aanmerking;
 • Het idee is origineel in aanpak of binnen het oeuvre van de scenarist.

Indiendatum en overige belangrijke data

 • Indienen voor Ateliers beginnende scenaristen kan uiterlijk op dinsdag 24 maart 2020 voor 17:00 uur.
 • De kick off vindt plaats op 3 juni 2020.
 • Na de zomer is er een tussentijdse workshop op 1 november 2020.
 • In 2021 wordt een afsluitende bijeenkomst gepland.

Bijdrage

De scenaristen ontvangen maximaal € 10.000 als schrijfhonorarium en de coach ontvangt maximaal €3.500.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Procedure

De projectmanager Talentonwtikkeling draagt samen met een externe adviseur zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Er worden maximaal 6 aanvragen per jaar toegekend.

Na toekenning wordt in overleg met het Fonds een scriptcoach benaderd die het schrijfproces zal begeleiden.
Er moet binnen een jaar na de toekenning een treatment of scenario alsmede een verslag van het werkproces worden opgeleverd.

Binnen een jaar na oplevering van het scenario kan, binnen de reguliere financiële kaders voor de ontwikkeling van een speelfilm, door een productiemaatschappij een aanvullende aanvraag voor scenario-ontwikkeling worden gedaan.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan vanaf 11 februari 2020 door de digitale versie van het aanvraagformulier bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar https://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Meer informatie over Ateliers.