Digitaal aanvragen

Click here for English

Aanvragen Ontwikkeling, Realisering, Distributie en Filmactiviteiten.

Aanvragen voor ontwikkeling, realisering en filmactiviteiten bij het Filmfonds zijn volledig digitaal. Aanvragers dienen als individu en/of als organisatie een account aan te vragen. Als u een account heeft aangevraagd, krijgt u binnen enkele dagen een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd en kunt u inloggen in Frame, het projectbeheersysteem van het Fonds.

Om een aanvraag als organisatie te kunnen doen heeft u ook een account als individu nodig. Hiervoor heeft u een recent en officieel gewaarmerkt uittreksel (niet ouder dan één jaar) van de Kamer van Koophandel nodig. Alleen een ‘hoofdcontactpersoon’ kan een login krijgen. Bij een B.V., Holding en Stichting dient de persoonsnaam van de hoofdcontactpersoon in het uittreksel vermeld te zijn.

Klik hier voor uitleg over de werkwijze en een voorbeeld van het digitale aanvraagformulier.

Voor vragen en ondersteuning kunt u contact opnemen met de projectmedewerkers van de betreffende afdeling.

Aanmelden als organisatie

In de regel dienen alle aanvragen te worden gedaan door een in Nederland of de EU gevestigde rechtspersoon, zijnde een productiemaatschappij, filmdistributeur of een instelling op het gebied van film of in uitzonderlijke gevallen een zelfstandige zonder personeel.Aanmelden als individu
In een beperkt aantal gevallen en onder specifieke voorwaarden, zoals vastgelegd in de reglementen en het Financieel & Productioneel Protocol kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag indienen.

Direct aanvragen in Frame
Indien u reeds een account heeft voor Frame, kunt u hier rechtstreeks inloggen.