Digitaal aanvragen in Frame

Click here for English

Subsidieaanvragen lopen via ons aanvraagsysteem Frame. Om in te kunnen loggen heb je een account nodig. Kies hieronder het type account dat je wilt aanvragen. Raadpleeg eventueel de webtekst van de regeling om te weten of je kunt aanvragen als individu of dat je een organisatieaccount nodig hebt.

Aanmelden als organisatie
Je vraagt in dit geval een individueel account én organisatieaccount aan. 

In de regel dienen alle aanvragen te worden gedaan door een in Nederland of de EU gevestigde rechtspersoon, zijnde een productiemaatschappij, filmdistributeur of een instelling op het gebied van film of in uitzonderlijke gevallen een zelfstandige zonder personeel.

Aanmelden als individu
Je vraagt in dit geval een individueel account aan.

In een beperkt aantal gevallen en onder specifieke voorwaarden, zoals vastgelegd in de reglementen en het Financieel & Productioneel Protocol kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag indienen.

Ik heb al een account
Als je al een account hebt, kan je hier rechtstreeks inloggen in Frame. Ook kan je hier een nieuw wachtwoord opvragen.