Ateliers beginnende scenaristen

Binnen de Ateliers krijgen beginnende scenaristen de mogelijkheid om, met inzet van een intensief coaching traject, een nieuw treatment of scenario te schrijven. Voorop staat dat beginnende schrijvers aan het ontwikkelen van hun handschrift kunnen werken en binnen de Ateliers kunnen experimenteren.
Naast individuele coaching sessies met een ervaren scriptcoach nemen de scenaristen deel aan verschillende bijeenkomsten met de andere teams en adviseurs voor de Ateliers.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een scenarist (geen duo’s) kan een aanvraag indienen. De scenarist:

 • Is in de laatste 7 jaar afgestudeerd aan een scenario-opleiding van de Nederlandse Filmacademie, HKU of ScriptAcademy en heeft een nog niet-gerealiseerd speelfilmscenario geschreven; of
 • Is in de laatste 7 jaar afgestudeerd aan een regie-opleiding van de Nederlandse Filmacademie of HKU en heeft al eerder minimaal één korte fictiefilm (vrij werk) geschreven en geregisseerd dat voor betalend bioscoop- of filmfestivalpubliek dan wel op nationale televisie is vertoond in Nederland; of
 • Heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag twee of meer toneelstukken geschreven die in meerdere steden in Nederland professioneel zijn uitgevoerd; of
 • Heeft als autodidact scenarist minimaal één werk geschreven dat in de afgelopen 5 jaar op een filmfestival, op TV of in de bioscoop vertoond is.

Bijdrage

 • Maximaal € 10.000 als schrijfhonorarium
 • Maximaal € 3.500 voor een scriptcoach/adviseur

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Overige belangrijke data

 • De kick off vindt plaats op 3 juni 2020.
 • Na de zomer is er een tussentijdse workshop op 1 november 2020.
 • In 2021 wordt een afsluitende bijeenkomst gepland.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

 • een scenarist kan per ronde één aanvraag indienen;
 • alleen oorspronkelijke en nieuwe ideeën komen in aanmerking;
 • het idee is origineel in aanpak of binnen het oeuvre van de scenarist.

Procedure

De projectmanager Talentontwikkeling draagt samen met een externe adviseur zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Er worden maximaal 6 aanvragen per jaar toegekend.

Na toekenning wordt in overleg met het Fonds een scriptcoach benaderd die het schrijfproces zal begeleiden.
Er moet binnen een jaar na de toekenning een treatment of scenario alsmede een verslag van het werkproces worden opgeleverd.

Binnen een jaar na oplevering van het scenario kan, binnen de reguliere financiële kaders voor de ontwikkeling van een speelfilm, door een productiemaatschappij een aanvullende aanvraag voor scenario-ontwikkeling worden gedaan.

 

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

FAQ

Eerder werk is niet alleen door mij geschreven, kan ik dat met de aanvraag meesturen?

Het Fonds is geïnteresseerd in uw eerdere werk waarvoor u (hoofd)verantwoordelijk was als schrijver. Alleen als daar sprake van is, kunt u het gerealiseerde werk (de film middels een viewing link) meesturen.

Kan ik voorafgaand aan de aanvraag voor Ateliers een Ideecheck indienen?

Nee, voor de Ateliers kun je geen Ideecheck indienen.

Op basis waarvan wordt er geselecteerd?

Het Fonds selecteert op basis van de synopsis, toelichting, plan van aanpak, eerder werk en de beoogde leerdoelen.

Welke stukken voeg ik aan de aanvraag toe?
 • logline;
 • synopsis (1 tot maximaal 3 pagina’s);
 • toelichting (persoonlijke motivatie en leerdoel(en), maximaal 1 pagina, zie artikel 5 lid 1a van het algemeen reglement en de bijbehorende toelichting);
 • plan van aanpak (bijvoorbeeld planning, research, maximaal 1 pagina) ;
 • cv en filmografie/overzicht van toneelwerken ;
 • eerder gerealiseerd werk (de film middels een viewing link); dit betreft hele werken en geen fragment of trailer.
Hoe kan ik een script coach vinden?

Na toekenning wordt in overleg met het Fonds een coach benaderd; deze hoeft u dus niet voorafgaande de aanvraag zelf te benaderen.

Mag ik ook aanvragen als ik nog een beroepsopleiding volg?

Als je nog een opleiding volgt, kom je helaas nog niet in aanmerking voor een subsidie.

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kun je een digitale aanvraag indienen in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragenLet op: dit kan enkele dagen duren! Vraag dit dus tijdig aan.

COVID-19: Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

 

Aanvraag starten

Contact