Spring naar inhoudSpring naar footer

Belangrijkste wijzigingen per januari 2024

Sinds 1 januari 2024 zijn een aantal wijzigingen ingegaan in de reglementen en het financieel protocol van het Filmfonds. Afgelopen najaar zijn deze stap voor stap al aangekondigd. We zetten de belangrijkste aanpassingen nog even voor je op een rijtje.

Een overzicht van alle wijzigingen vind je hier.

Start pitchpanels

Met ingang van 2024 gaat het Fonds van start met een pitchpanel voor filmideeën voor speelfilms, lange animatie- en documentairefilm. Met de invoering van een systeem van pitchpanels waarbij makers hun filmideeën al in een vroeg stadium voorleggen aan een onafhankelijk panel, geven we gehoor aan de wens van de filmsector om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vraag welke filmideeën interessant genoeg zijn als bioscoopfilm. Het biedt makers de mogelijkheid om hun filmidee met bevlogenheid onder woorden te brengen, waarbij ze in dialoog kunnen gaan met de panelleden. Als het pitchpanel tot een positief oordeel komt, dan kan door de maker een formele aanvraag voor scenario-ontwikkeling worden ingediend. Het pitchpanel zal gevormd worden door onafhankelijke panelleden uit de filmsector en bredere cultuursector. De eerste deadlines vind je hier.

Fase projectontwikkeling

Sinds dit najaar zijn de fases artistieke ontwikkeling en productieontwikkeling samengevoegd tot 1 fase: projectontwikkeling. In deze gecombineerde fase wordt alle ruimte geboden aan het team van regisseur, scenarist en producent voor de creatieve en technische uitwerking en verdieping van het filmplan. Daarnaast kan de productioneel-zakelijke haalbaarheid van het filmplan onderzocht en onderbouwd worden. Daarmee ontstaat rust en continuïteit in deze fase; zeker gezien er geen indiendeadline meer geldt voor projectontwikkeling. Het totaalbedrag voor projectontwikkeling komt ook hoger uit dan de twee afzonderlijke fases van artistieke-en productieontwikkeling. Zo is er extra ruimte voor de regisseur en voor een marketing of distributiedeskundige. Ook financiert het Fonds de diensten van een eco-consultant in het kader van verduurzaming.

Visie op positionering en uitbreng

Het nadenken over de positionering van de filmproductie wordt onderdeel van de fasen van scenario- en projectontwikkeling. Het Filmfonds wil dat aanvragers en makers met iedere vervolgstap in het proces van ontwikkeling, realisering en distributie de positionering en zichtbaarheid van de filmproductie meenemen in de eigen overwegingen.

Gefaseerde beoordeling van realiseringsaanvragen

Bij de beoordeling van filmplannen voor realiseringsfase zal een scherper onderscheid worden gemaakt tussen de artistiek-inhoudelijke beoordeling (Fase 1) en de productioneel-zakelijke beoordeling (Fase 2). In Fase 1 moet het filmplan op inhoud en visie overtuigen en wordt - binnen de budgettaire kaders en in relatie tot andere aanvragen - een integrale beoordeling gemaakt. De zakelijke beoordeling blijft in deze fase op hoofdlijnen. In Fase 2 zal moeten blijken of het filmplan en budget nog op niveau en met elkaar in balans zijn en of de film daadwerkelijk productioneel uitvoerbaar is. De bijdrage kan niet worden toegekend indien financiering van derden ontbreekt of het budget niet langer realistisch is.

Financieel & Productioneel Protocol

Met de hierboven genoemde veranderingen is ook het Financieel & Productioneel Protocol geactualiseerd. Daarin zijn de veranderingen in ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld ook de extra financiële ruimte voor de regisseur, een marketing of distributiedeskundige en eco-consultant toegevoegd. Daarnaast zijn de financiële kaders voor het nieuwe internationale talentprogramma TalentScope toegevoegd en de realiseringsoptie voor Thuthuka, de samenwerking met Zuid Afrika.