Ontwikkeling korte animatie

Animatie - Korte film - Selective Funding - Ontwikkeling

Voor een korte animatiefilm van maximaal 60 minuten is het mogelijk om aan te vragen voor de volgende fasen van ontwikkeling:

• Treatment
• Scenario
• (Moving) storyboard, artwork
• Scriptcoach/adviseur
• Preproductie

Het Fonds geeft bij de inhoudelijke selectie prioriteit aan oorspronkelijke scenario's en selecteert op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk op het gebied van animatie.

De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet de regisseur of scenarist van de film. Alleen wanneer de beoogde fondsbijdrage voor realisering lager is dan € 50.000 kan een regisseur die zijn of haar film zelf produceert ook zelf een ontwikkelingsaanvraag indienen. De regisseur moet naar het oordeel van het bestuur dan wel aantoonbare productie-ervaring hebben op het gebied van animatie. Eerdere producties die in het kader van een opleiding, wedstrijd of zelfeducatie tot stand kwamen, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Bijdrage

 • Maximaal € 15.000 voor treatment, scenario, storyboard, artwork en preproductie.
 • Maximaal € 2.500 voor een scriptcoach
 • Op basis van een gedegen werkplan kan, met het oog op de uitwerking van een gedegen plan voor realisering, ook een extra bijdrage beschikbaar gesteld worden voor het betrekken van creatieve of technische experts c.q. heads of department dan wel het maken van eerste animatietests; en/of
 • Een animatic:
  • max. € 10.000 voor films tot 10 minuten
  • max. € 20.000 voor films tot 30 minuten
  • max. € 30.000 voor films tot 60 minuten
 • Producent: max. 17,5% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten 

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Korte Animatie.
 3. Kies voor Ontwikkeling Korte Animatie.
Aanvraag starten

Contact