Spring naar inhoud Spring naar footer

Uitwerking tweede steunpakket filmsector bekend

Dinsdag 17 november maakte minister Van Engelshoven het tweede Covid-19 steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend. De steun wordt in de eerste helft van 2021 van kracht. Een deel daarvan wordt via het Filmfonds ingezet om steun en garantie te bieden aan de Nederlandse filmwereld. In het besef dat deze steun tijdelijk geldt en dat de filmwereld zich in een transitie bevindt naar een nieuwe manier van produceren en vertonen, is het toegewezen budget een overbrugging naar een hopelijk bestendiger filmklimaat. De coronacrisis heeft zaken blootgelegd die om ingrijpende aanpassingen vragen.

Zo schrijft de Raad voor Cultuur in haar advies ‘Onderweg naar Overmorgen’ onder meer: “Met het voortduren van de crisis en het veranderende perspectief voor de gehele sector, raakt de gangbare activiteit in alle kwadranten (van de culturele sector, red) aangetast. Voor wat wél mogelijk is, zijn vaak de techniek en expertise nog onvoldoende ontwikkeld, bestaan geen goede platforms of samenwerkingsverbanden en ontbreekt zoals gezegd een gezond en duurzaam verdienmodel.” En: “De voortdurende krapte is mede debet aan de grote ravage die de coronacrisis in de sector aanricht. De Raad acht daarom een ruimer structureel cultuurbudget en een breder palet aan financieringsinstrumenten noodzakelijk om de sector uit de crisis te redden en op langere termijn gezond te maken.”

Het steunbudget voor film, in totaal € 28,5 miljoen, wordt vanaf 1 januari 2021 als volgt ingezet:

* € 6,25 miljoen is aanvullend beschikbaar ter dekking van meerkosten voor filmproducties. Tot op heden is alleen aan frictie- en meerkosten € 6,8 miljoen aan steunmaatregelen voor filmproducties uitgekeerd. Met dit aanvullende steunpakket komen alle producties die door het Fonds in de realisering zijn gesteund (ook minoritaire coproducties) in aanmerking voor een bijdrage aan de meerkosten die gepaard gaan met het werken binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector. Zodoende kunnen de werkomstandigheden op de filmset zo optimaal mogelijk, veilig en onder toezicht plaatsvinden. De schaarste aan middelen vraagt wel een scherpe begroting van producenten.

* Het Garantiefonds Pandemie kan met € 10 miljoen alle producties die door het Fonds in de realisering gesteund worden grotendeels beschermen tegen onverzekerbare COVID-19 schade. Met de garantiebijdrage van het Fonds en een beperkte afdracht per productie in een collectieve bestemmingsreserve – wordt financiële zekerheid geboden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens het productieproces.

* De Incentive high-end TV Series kan met € 6,25 miljoen een half jaar worden verlengd. Goed nieuws natuurlijk, het betreft echter een overbrugging tot eind juni 2021. De Incentive voor high-end TV Series is erop gericht dat Nederland aanhaakt bij de internationale ontwikkeling waarbij aansprekende kwaliteitsseries een vlucht nemen en sluit aan op vergelijkbare regelingen in het buitenland. De regeling is een succes en ook de Raad voor Cultuur pleitte eerder voor continuering.

* € 6 miljoen is bestemd voor regelingen voor individuele makers en de ontwikkeling en realisering van hun projecten in analogie van het 1e steunpakket. Toen kon het Filmfonds met extra oproepen zoals Lockdown Cinema vele makers en teams steunen bij projecten die juist in Covid-tijden doorgang kunnen vinden. Begin januari worden deze regelingen aangekondigd op de website van het Filmfonds.

* Meerjarige instellingen krijgen ook steun het komende half jaar. Binnen het Filmfonds geldt dit voor twee meerjarige festivals: Go Short en Imagine.