Spring naar inhoudSpring naar footer

Onderzoek diversiteit & inclusie in film- en AV-sector schetst confronterend beeld

Makers van kleur hebben minder vaak werk dan witte makers, zijn korter werkzaam en werken minder vaak in leidinggevende posities. ‘Er zijn nog vele stappen te zetten’, concludeert staatssecretaris Uslu naar aanleiding van het rapport “Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien” dat vandaag is verschenen. Het onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van OCW is uitgevoerd, onderzocht de etnische diversiteit voor en achter de schermen van film- en AV-producties. Ook is onderzocht hoe inclusief de sector is: in hoeverre voelen mensen van kleur zich welkom en serieus genomen?

Witte vertelperspectief is dominant

Een positieve uitkomst is dat de etnische diversiteit in de film- en AV-sector in grote lijnen representatief lijkt voor de etnische diversiteit van de Nederlandse samenleving. Maar zodra wordt ingezoomd, is de realiteit weerbarstig. Het witte vertelperspectief is in verhouding oververtegenwoordigd. In fictie-producties ligt het aandeel dragende karakters van kleur lager dan men op basis van het aandeel van mensen van kleur in Nederland mag verwachten. De personages van kleur zijn vaak jong en man. Vrouwelijke personages van kleur en verhalen vanuit hun vertelperspectief zijn vrijwel afwezig. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat de meeste makers van kleur negatief zijn over hoe inclusief de sector is.

Spiegel voor de sector

Het Filmfonds ziet het rapport als een belangrijke spiegel voor de hele sector en onderschrijft de noodzaak voor verandering. “De conclusies zijn confronterend. Het laat zien hoe veel we hier nog te doen hebben. Niet alleen als Filmfonds, maar ook als film- en AV-sector zelf, zowel voor als achter de camera.”, zegt Sandra den Hamer, interim-bestuurder van het Filmfonds.

Werk in uitvoering

Het Filmfonds zet zich vanuit zijn rol op verschillende manieren in om diversiteit en inclusie te stimuleren. De aandacht van het Fonds richt zich op bewustwording binnen de sector en op het bereiken van filmmakers die het Fonds nog niet altijd vanzelfsprekend vinden. Bij alle regelingen vraagt het Filmfonds aan aanvragers om te formuleren op welke manier hun project invulling geeft aan diversiteit en inclusie, zowel inhoudelijk als bij de uitvoering. Met gerichte regelingen zoals Cypher Cinema of Caleidoscoop wordt extra ruimte geboden aan talentvolle autodidacten, vernieuwende verhalen en perspectieven.

Een ander voorbeeld is het internationale fonds New Dawn, gecoördineerd door het Nederlands Filmfonds, bedoeld om makers die zich minder goed gerepresenteerd voelen extra financiering en netwerkmogelijkheden te bieden. Het Fonds steunt daarnaast organisaties zoals Generation Inclusion en New Producers Academie en activiteiten van o.a. KLEUR en Film Forward om verandering in beweging te zetten. Los van wat in gang is gezet, realiseert het Filmfonds zich dat er meer nodig zal zijn en sluit zich dan ook aan bij de oproep van de staatsecretaris om als sector met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te gaan.

Meer over het beleid van het Fonds voor diversiteit en inclusie vind je hier.

De nulmeting naar diversiteit & inclusiviteit in de film- en AV-sector is dit voorjaar in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd. Samen met Dutch Academy for Film (DAFF) en Stichting KLEUR was het Nederlands Filmfonds onderdeel van de begeleidingscommissie. Het rapport met de titel “Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien” is hier te vinden.

Beeld: Shabu van Shamira Raphaëla (2022)