Spring naar inhoudSpring naar footer

Netherlands Film Production Incentive opnieuw open voor high-end series

Het Filmfonds is verheugd om aan te kondigen dat de succesvolle Netherlands Film Production Incentive vanaf augustus 2022 opnieuw wordt opengesteld voor high-end series. De Staatssecretaris voor Cultuur & Media heeft hiervoor € 11,5 miljoen beschikbaar gesteld. Tegelijk voert het Filmfonds een aantal wijzigingen door om de impact van de stimuleringsmaatregel voor zowel films als series te vergroten.

“De Production Incentive is een belangrijk instrument om zowel de kwaliteit van het productieklimaat in Nederland, als talent en ambitie te stimuleren.”, zegt directeur Bero Beyer, “Tegelijkertijd moet de regeling aangesloten blijven op alle veranderingen in de sector, zowel nationaal als internationaal. Crux voor het Filmfonds is dat de onafhankelijkheid van zowel de makers-teams als van de productie is gewaarborgd en dat de gesteunde projecten toegankelijk zijn voor een breed publiek.”

De regeling en aanpassingen zijn besproken met de relevante partijen in de sector, mede tegen de achtergrond van de veranderingen in het film- en medialandschap en de manier waarop films en series worden ervaren door het publiek. Ook de naweeën van de coronacrisis op de productiesector, de positie van (internationale) mediabedrijven en het belang van faire beloningen voor filmprofessionals hebben een rol gespeeld.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Verbreding naar high-end series

De regeling voor high-end series wordt met ingang van 1 augustus 2022 opnieuw opengesteld voor high-end drama-, documentaire- en animatieseries tot in ieder geval eind 2022.

  • Cash rebate verhoogd naar 35%

Alle filmproducties en high-end series die vanaf 1 augustus in aanmerking komen voor een bijdrage kunnen rekenen op een cash rebate van 35%.

  • Productiebudget minimaal € 1 miljoen

Het productiebudget van een project moet weer voldoen aan de oorspronkelijke ondergrens van 1 miljoen Euro.

  • Window bioscoopuitbreng beperkt

Het zogenaamde window voor bioscoopuitbreng is teruggebracht van 16 naar 12 weken. Bioscoopuitbreng blijft het primaire doel, maar er is meer ruimte voor verdere vertoning en exploitatie.

  • Onafhankelijkheid aanvrager en productie

Het Filmfonds heeft een aantal artikelen verduidelijkt om de creatieve en zakelijke autonomie van makers te waarborgen. Zo moeten minimaal twee niet aan elkaar gelieerde, financiers naast het Filmfonds verbonden zijn aan een filmproductie. Vanuit het publieke belang wordt verwacht dat het publiek via meerdere kanalen de gesubsidieerde productie kan zien.

  • Minimale ondergrens kwalificerende bestedingen

Om de toegankelijkheid voor documentaires te verbreden, is de ondergrens voor een financiële bijdrage verlaagd naar tenminste €100.000 aan kwalificerende productiekosten. Verder is het noodzakelijk om ook voor series een ondergrens van tenminste 15% aan kwalificerende productiekosten van het totale productiebudget verplicht te stellen, zodat de financieringspositie stevig is.

Klik hier voor informatie over de Netherlands Film Production Incentive High-End Series. Klik hier voor een nadere toelichting op de wijzigingen.

Video: edit door Luce van de Weg