Spring naar inhoudSpring naar footer

IMMERSE\INTERACT: nieuwe regeling

Immerse\Interact is een nieuwe gezamenlijke regeling van het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor interactieve en immersieve mediaproducties. De regeling vervangt de Non-fictie Transmediaregeling die de fondsen sinds 2014 uitvoeren.

Van Non-fictie Transmediaregeling naar Immerse\Interact
Vanuit de cross-over tussen film en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen interactive-ontwerpers, grafisch-ontwerpers en digitale pioniers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Gezamenlijk wordt de toekomst van storytelling verkend in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd om de lat hoog te leggen. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. De fondsen zetten jaarlijks gezamenlijk € 1,3 miljoen in voor de regeling.

Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder Nederlands Filmfonds: “Met het extra budget dat we in kunnen zetten voor de regeling en de verbreding naar non-fictie én fictie, krijgen makers ruimte voor meer experiment op een terrein waar de sector hoge ambitie en potentie heeft.”

Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: "De regeling Immerse\Interact geeft makers van cross-over producties in Nederland de mogelijkheid de grenzen van storytelling op te zoeken, nieuwe samenwerkingen aan te gaan, een nieuw publiek te vinden en zich internationaal te presenteren."

Welke projecten komen in aanmerking?
Artistieke producties die een dragende filmische component bevatten en waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, XR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties, installaties kunnen in aanmerking komen.

Wie komt in aanmerking?
Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactive storytelling of AR/VR/XR kunnen aanvragen: voor ontwikkeling tot maximaal € 25.000, voor realisering tot maximaal € 100.000.

Individuele makers met aantoonbare expertise op AV gebied kunnen aanvragen, wanneer de beoogde fondsbijdrage voor realisering en eventuele ontwikkeling bij elkaar opgeteld lager is dan € 30.000. Individuele makers moeten zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Producenten en individuele makers die aanvragen voor realisering moeten beschikken over een portfolio met daarin minimaal één gerealiseerd project in de genoemde disciplines. Bij twijfel kan de aanvrager tot drie weken voor de sluitingsdatum een verzoek tot beoordeling van het portfolio door de fondsen indienen.

Deadlines
Aanvragen kunnen uitsluitend bij het Filmfonds worden ingediend.
Op de dag van de deadline, voor 17.00 uur.

  • 19 maart
  • 27 augustus

Het aanvraagformulier staat vanaf 25 februari online.

In aansluiting op de nieuwe regeling zet het Filmfonds binnen de regeling minoritaire coproducties extra middelen in om coproductie van immersieve en interactieve mediaproducties mogelijk te maken. Per project is de maximale bijdrage € 50.000.

Meer informatie en vragen
Klik hier voor meer informatie.

Voor vragen neemt u contact op met:
Nienke Doekes, projectbegeleider New Screen NL, Nederlands Filmfonds: [email protected]
Joris van Ballegooijen, coördinator Immerse\Interact, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: [email protected]

Informatiedagen Immerse\Interact
Heeft u nog meer vragen, en wilt u graag een gesprek met Nienke Doekes en Joris van Ballegooijen, dan kunt u e-mailen met [email protected] om een afspraak te maken op een van de volgende informatiedagen:
donderdag 7 maart, van 14:00 – 17:00 uur
woensdag 13 maart, van 10.00 - 13.00 uur