Spring naar inhoud Spring naar footer

Het Filmfonds: Continu in transitie - Selective Funding

Vanaf 1 januari 2021 vinden er bij het Filmfonds intern een aantal veranderingen plaats die ook consequenties zullen hebben voor de aanvragers. In een vereenvoudigde structuur die bestaat uit twee lagen: een ondersteunende staf en de subsidieverstrekking, worden lijnen korter en procedures duidelijker. De meest urgente en omvattende verandering is de samenvoeging van de afdelingen Screen NL en New Screen NL tot de nieuwe afdeling Selective Funding.

Daarnaast krijgen de consulenten een centralere rol in de beoordeling en begeleiding, vinden er veranderingen plaats binnen de verschillende teams, bundelen we de krachten gericht op productie en een subsidiebureau en komt er een zakelijk directeur. Lees hier meer over deze wijzigingen.

Bero: “Het filmlandschap is continu in beweging en het Filmfonds dus ook. Met deze aanpassingen proberen we zo goed mogelijk in te spelen op deze veranderingen en onze rol daarin. Scheidslijnen tussen genres vervagen, makers zoeken grenzen op en creëren nieuwe vormen van cinema. Met het samenvoegen van Screen NL en New Screen NL in één afdeling voor de selectie van alle Nederlandse filmprojecten, van kort tot mainstream, van documentaire tot animatie en alle andere vormen van cinema, proberen we nog beter deze kruisbestuivingen te waarderen en tegelijk de doorstroming van talent te bevorderen.

Vooral trachten we met deze aanpak te winnen in alle lagen van het Filmfonds, waarin consistentie, samenhang én maatwerk tot hun recht komen. En zodat aanvragers zo goed mogelijk in staat gesteld worden om hun plannen met steun van het fonds tot bloei te laten komen.”

Selective Funding

In september meldden we het samenvoegen van de afdelingen Screen NL en New Screen NL. De nieuwe afdeling wordt vanaf 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de selectie van alle aanvragen voor de ontwikkeling en realisatie van films van Nederlands talent, over alle genres: speelfilm, documentaire, animatie, korte film, experimenteel, interactief etc.

We zijn heel enthousiast over de twee personen die deze afdeling vorm gaan geven. Iwana Chronis wordt als hoofd Selective Funding verantwoordelijk voor het artistiek-inhoudelijke beleid en beoordelingsproces. Zij fungeert als klankbord voor de consulenten en stelt externe adviescommissies samen. Iwana:

Het is een groot voorrecht geweest om als filmconsulent de eigenzinnigheid, diversiteit en grenzeloze ambitie van de Nederlandse film te ervaren in al zijn vormen en uitingen. Ik kijk er daarom bijzonder naar uit om samen met het nieuwe team Selective Funding het gesprek met makers en betrokkenen voort te zetten over hoe we het filmtalent in Nederland de komende jaren nog gerichter kunnen stimuleren, faciliteren en laten floreren in dit sterk veranderende filmlandschap.”

In haar huidige functie als filmconsulent is Iwana Chronis (1977) een bekende naam voor het Filmfonds. In de jaren daarvoor gaf zij gedurende acht jaar leiding aan IFFR’s Hubert Bals Fonds, dat ondersteuning biedt aan uitzonderlijk filmtalent uit Afrika, Azië, Latijns Amerika het Midden-Oosten en delen van Oost-Europa. Haar volledige biografie lees je hier.

Absaline Hehakaya wordt als projectmanager Selective Funding verantwoordelijk voor het stimuleren van vernieuwing in de film in de volle breedte en de (door-) ontwikkeling van (nieuw) talent, de korte film, en projecten waarbij grenzen tussen film en andere disciplines worden onderzocht. De projectmanager is ook proactief in het verkennen van nieuwe vertelvormen en netwerken van makers die nu nog niet hun weg naar het Fonds weten te vinden. Absaline:

“Film is een kunstvorm die middenin de maatschappij staat. Het confronteert ons met wat we kunnen denken en voelen en daarom is het juist belangrijk dat die kunstvorm uitdagend en toegankelijk is voor diverse makers en kijkers. Ik kijk er naar uit met lef, plezier en energie denkkaders open te breken en ruimte te maken voor filmmakers vanuit allerlei hoeken van de samenleving binnen genres van horror tot documentaire.”

Absaline Hehakaya (1987) is programmamaker, filosoof, filmprogrammeur en moderator. Tot voor kort was zij hoofd Cinema van De Balie in Amsterdam, waar ze film en publieke gesprekken programmeerde op het snijvlak van kunst, journalistiek en het maatschappelijk debat. Haar volledige biografie lees je hier.

Afbeelding: Iwana Chronis (rechts) en Absaline Hehakaya