Nederlands Filmfonds: Selective Funding

Het Filmfonds blijft zich -ook in deze tijden- flexibel ontwikkelen om op de snel veranderende realiteit in de filmwereld te kunnen blijven inspelen.

Eind december loopt de fondstermijn af van de huidige hoofden Screen NL en New Screen NL, Frank Peijnenburg en Dorien van de Pas. Een natuurlijk moment om de organisatie van deze functies en de samenhang tussen de twee afdelingen tegen het licht te houden.

We hebben ervoor gekozen de functies op zo’n manier in te richten, dat de artistiek-inhoudelijke kant van het hele spectrum aan selectieve regelingen is gewaarborgd onder een hoofd Selective Funding. Daarnaast richt een projectmanager Selective Funding zich op nieuwe makers, de ontwikkeling van nieuw talent, de korte film en de projecten waarbij grenzen tussen film en andere disciplines worden onderzocht. Zodoende willen we de consistentie en coherentie van de artistieke beoordelingen bevorderen alsook de doorstroom van diverse talenten binnen de reglementen van het fonds.

Het team van consulenten wordt straks aangestuurd door het hoofd Selective Funding, die, ondersteund door de Projectmanager Selective Funding, de afdeling leidt. De vacatures voor beide nieuwe functies zijn te vinden op onze vacaturepagina

Eind van het jaar hopen we op feestelijke wijze recht te kunnen doen aan wat Frank en Dorien voor het fonds hebben betekend.