Spring naar inhoud Spring naar footer

Filmstimuleringsmaatregel genereert sinds 2014 €577 miljoen aan productie-uitgaven

Voor elke toegekende euro is €4,28 aan productie in Nederland uitgegeven.

De Netherlands Film Production Incentive (Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel) draagt bij aan een toename van investeringen in de Nederlandse filmindustrie. Uit de Monitor* uitgevoerd over de periode juli 2014 tot en met december 2020, blijkt dat door de 455 producties die een financiële bijdrage kregen, voor €576,6 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland wordt besteed. Voor elke toegekende euro wordt gemiddeld €4,28 aan productie in Nederland uitgegeven. 260 projecten (57%) komen in internationale samenwerking tot stand.

Film
In totaal hebben 405 filmprojecten in deze periode €103,4 miljoen ontvangen en wordt €449,7 miljoen aan productie uitgaven in Nederland besteed, waarvan €342,4 miljoen direct gerelateerd is aan de regeling.
Van de 405 filmprojecten is 58% (236 in aantallen) internationaal opgezet. Naar verwachting zouden de betrokken producenten zonder de regeling niet in deze mate in Nederland hebben geproduceerd.

High-end TV-series
In totaal ontvingen 50 producties een financiële bijdrage van totaal €31,2 miljoen. Hierdoor werd €126,9 miljoen euro aan productie-uitgaven in Nederland besteed, waarvan €104,9 miljoen direct gerelateerd is aan de regeling.

Ruim de helft (24) van deze series komt in internationale coproductie tot stand, met onder meer België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Noorwegen en de Verenigde Staten.

*De resultaten van de jaarlijkse Monitor Economische Effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, kun je hier lezen. Voor de bijbehorende infographic, klik hier.

De Monitor is uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal.

Cash rebate zorgt voor investeringen
De Netherlands Film Production Incentive maakt deel uit van industriebeleid en is een economische regeling in de vorm van een zogenaamde cash rebate: een productiemaatschappij kan voor een productie een financiële bijdrage tot 35% in de kwalificerende productiekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed.

De maatregel heeft als doel de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken, teneinde Nederland als film- en productielocatie duurzaam op de kaart te zetten.

De regeling werd gelanceerd omdat voor 2014 een level playing field met het buitenland ontbrak. Producenten waren voor de financiering van films afhankelijk van incentive-regelingen in andere landen. Door de daarmee samenhangende bestedingsverplichtingen werd veel geld voor Nederlandse producties in het buitenland uitgegeven en daalde in Nederland de werkgelegenheid. Ook kon de Nederlandse filmindustrie niet concurreren met andere landen om internationale producties naar Nederland te halen. Dat tij is met de invoering gekeerd.

Door de beschikbare extra middelen, het internationale netwerk en de gecreëerde werkgelegenheid zal naar verwachting blijvend worden geïnvesteerd in (post)productieondernemingen en in de branche werkzame ZZP-ers, waardoor er ruimte is om talent (verder) te ontwikkelen, te innoveren en te kunnen voldoen aan de (technische) kwaliteitsnormen van de 21ste eeuw. Gezien het succes en de tijd die nodig is om een internationaal netwerk op te bouwen en series te ontwikkelen en realiseren, zeker op het gebied van animatie, is het essentieel om de regeling voor tv-series te bestendigen.

Deadlines
De volgende deadlines voor aanvragen voor zijn 19 april, 30 augustus en 21 oktober 2021. Voor meer informatie over de Incentive, klik hier.