Spring naar inhoud Spring naar footer

Filmstimuleringsmaatregel genereert € 375 miljoen aan productie-uitgaven

De Netherlands Film Production Incentive (Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel) draagt bij aan een toename van investeringen in de Nederlandse filmindustrie. Uit de jaarlijkse Monitor* die is uitgevoerd over de periode juli 2014 tot en met december 2018, blijkt dat door de 318 producties die een financiële bijdrage kregen, voor € 374,9 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland wordt besteed. Voor elke toegekende euro wordt gemiddeld € 4,52 aan productiekosten in Nederland uitgegeven. 192 projecten (60%) komen in internationale samenwerking tot stand.

Film
In totaal hebben 296 filmprojecten in deze periode € 70 miljoen ontvangen en wordt € 320,7 miljoen euro aan productie uitgaven in Nederland besteed.

Van de 296 filmprojecten zijn er in totaal 180 internationale coproducties (61%). Daarnaast zijn 100 (39%) filmprojecten volledig Nederlands gefinancierd. De totale bestedingen van internationale coproducties voor filmproducties in Nederland blijft nagenoeg gelijk: van € 38,9 miljoen in 2014 naar € 38,7 miljoen in 2018.

Door de maatregel wordt er significant meer in de Nederlandse filmindustrie uitgegeven. Naar verwachting zouden de betrokken producenten zonder de regeling niet in deze mate in Nederland hebben geproduceerd.


High-end TV-series

Om internationaal aan te sluiten werd eind 2017 de regeling verbreed met een pilot voor high-end TV drama- documentaire- en animatieseries. In totaal ontvingen 22 producties een financiële bijdrage van € 12,9 miljoen. Waardoor € 54,3 miljoen euro aan productie-uitgaven in Nederland werd besteed, waarvan € 43,3 miljoen direct gerelateerd is aan de Production Incentive.

Ruim de helft (12) van deze series komt in internationale coproductie tot stand, met onder meer België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Noorwegen en de Verenigde Staten.


*De resultaten van de jaarlijkse Monitor Economische Effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, kunt u hier lezen. Voor de bijbehorende infographic, klik hier.

De Monitor werd uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal.

Cash rebate zorgt voor investeringen
De Netherlands Film Production Incentive is een regeling in de vorm van een zogenaamde cash rebate: een productiemaatschappij kan voor een productie een financiële bijdrage tot 35% in de kwalificerende productiekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed.

De maatregel heeft als doel de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken teneinde Nederland als film- en productielocatie duurzaam op de kaart te zetten.

De regeling werd gelanceerd omdat voor 2014 een level playing field met het buitenland ontbrak. Producenten waren voor de financiering van films afhankelijk van incentive-regelingen in andere landen. Door de daarmee samenhangende bestedingsverplichtingen werd veel geld voor Nederlandse producties in het buitenland uitgegeven en daalde in Nederland de werkgelegenheid. Evenmin kon de Nederlandse filmindustrie niet concurreren met andere landen om internationale producties naar Nederland te halen. Dat tij is met de invoering van de Netherlands Film Production Incentive gekeerd.

Door de beschikbare extra middelen, het internationale netwerk en de gecreëerde werkgelegenheid zal naar verwachting blijvend worden geïnvesteerd in (post)productieondernemingen en in de branche werkzame ZZP-ers, waardoor er ruimte is om talent (verder) te ontwikkelen, te innoveren en te kunnen voldoen aan de (technische) kwaliteitsnormen van de 21ste eeuw.

Olsberg SPI: Evaluation of the Film Production Incentive Scheme in the Netherlands
Het Britse onderzoeksbureau Olsberg SPI concludeerde in de Evaluation of the Film Production Incentive Scheme in the Netherlands (november 2018) over de periode juli 2014 tot en met december 2017 dat:

  • De Incentive bijdraagt aan toenemende internationale samenwerking: Nederland wordt aantrekkelijker als productielocatie en Nederlandse producenten werken in toenemende mate samen met buitenlandse partners, onder meer uit België, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Dankzij de Incentive is het aantal Nederlandse minoritaire coproducties verdubbeld. Ook zijn er delen van een aantal grote internationale producties deels in Nederland gedraaid, zoals Dunkirk, The Hitman’s Bodyguard, The Lyrebird, The Goldfinch en de serie Killing Eve II.
  • De Incentive een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de films: Dit komt onder meer tot uitdrukking in de toename met een derde van het aantal Nederlandse films op internationale festivals, dat zowel met selectieve bijdragen als de Incentive is gerealiseerd. Daarnaast ziet de sector de diversiteit van films in zowel onderwerp als in genre toenemen.
  • De regeling de bestaande capaciteit in de markt heeft vergroot; de inzet van filmcrew is licht toegenomen en Heads of Department hebben dankzij de Incentive kunnen werken aan internationale producties waar zij in het verleden geen toegang toe hadden. Wel wordt gesignaleerd dat verdere investering in ontwikkeling van talent en vaardigheden noodzakelijk is om te kunnen groeien en internationaal aan te sluiten.
  • De verbreding van de Incentive naar high-end tv-series heeft tenslotte al sinds de eerste ronde een belangrijke invloed gehad op de Nederlandse tv-sector, die een positieve groei doormaakt. Gezien de tijd die nodig is om een internationaal netwerk op te bouwen en series te ontwikkelen en realiseren, zeker op het gebied van animatie, is het belangrijk om de regeling voor tv-series te bestendigen.


Deadlines
De volgende deadlines voor aanvragen voor zijn 7 mei, 27 augustus en 15 oktober 2019. Voor meer informatie over de Netherlands Film Production Incentive, klik hier.