Spring naar inhoudSpring naar footer

Filmfonds wil aanvragen van vrouwelijke makers stimuleren

Nieuwe cijfers van het Filmfonds laten zien dat het aantal toekenningen tussen mannelijke en vrouwelijke makers in verschillende categorieën nog steeds uiteenloopt. Vrouwen blijken minder aanvragen in te dienen bij het Fonds in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Ook dienen vrouwelijke makers vaker in voor filmproducties waarin wordt gewerkt met lagere productiebudgetten: denk aan documentaires en korte of experimentele films.

Positieve ontwikkeling is dat het aandeel vrouwelijke producenten van toegekende projecten in 2023 steeg naar bijna 48%. De cijfers laten verder zien dat afgelopen jaar ruim 41% van de toekenningen ging naar filmprojecten met een vrouwelijke regisseur. Maar van het totale realiseringsbudget (selective speelfilm, incentive, documentaire) ging in 2023 nog bijna 70% naar projecten met een mannelijke regisseur. Het Filmfonds wil hier verandering in zien en aanvragen van vrouwelijke makers stimuleren. In onderstaande tabel is te zien dat op dit moment ongeveer evenveel projecten van vrouwelijke producenten, regisseurs en scenaristen worden aangevraagd als toegekend.

Als rijkscultuurfonds streven we naar diversiteit in makers en vertelperspectieven voor een filmaanbod waarin een divers en zo groot mogelijk publiek zich kan herkennen. Het Fonds wil hiervoor uit een gebalanceerd aanbod van aanvragen kunnen selecteren. Het streven is dat eind 2026 bij de helft van de toekenningen voor de ontwikkelingsfase de makersdriehoek (regisseur, scenarist en producent) uit minimaal twee vrouwen bestaat. Als dit doel niet gehaald wordt, overweegt het Filmfonds te gaan werken met een quotum. Eind 2028 moet ook het aantal toekenningen voor realisering binnen alle categorieën meer gelijkwaardig zijn.

Tabel met cijfers die het aantal vrouwelijke aanvragers in de afgelopen jaren weergeeft.
Tabel: aandeel vrouwelijke producenten, regisseurs en scenaristen verbonden aan projecttoekenningen

Op 13 maart 2024 publiceerde het NRC een artikel over man-vrouw verhoudingen bij de subsidieverdeling van het Filmfonds. Lees het artikel hier.