Spring naar inhoudSpring naar footer

Film Production Incentive blijft vruchten afwerpen; High-End Series in de lift

De jaarlijks terugkerende monitor naar de effecten van de Film Production Incentive laat zien dat de stimuleringsmaatregel sinds de start in 2014 ruim €783 miljoen aan productie-uitgaven heeft gegenereerd. Wat opvalt over het afgelopen jaar is de flinke toename van bestedingen die de productie van High End TV-series genereerden, die stegen van 29,9 miljoen naar 46,1 miljoen euro.

Uit de nieuwe monitor over de periode juli 2014 tot en met december 2022 blijkt o.a. dat:

  • Sinds 2014 is voor elke toegekende euro €4,19 aan productie in Nederland uitgegeven.
  • Van de 588 producties die een financiële bijdrage kregen, zijn 338 projecten in internationale samenwerking tot stand gekomen.
  • 75 TV-series ontvingen een financiële bijdrage van in totaal €50,7 miljoen. In totaal werd €202,9 miljoen euro aan productie-uitgaven voor series in Nederland besteed, waarvan €166 miljoen direct gerelateerd aan de regeling.

Production Incentive voor High-End Series
Na enkele jaren als pilot-regeling in de lucht te zijn geweest, is de Production Incentive voor High-End Series sinds dit jaar structureel beschikbaar met een budget van € 7,5 miljoen per jaar. Bijna de helft van deze series komt in internationale coproductie tot stand, met onder meer België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Noorwegen en de Verenigde Staten. Recente voorbeelden zijn Bestseller Boy (Norbert ter Hall, Willy Waltz International), Arcadia (Tim Oliehoek, Big Blue Productions) en Lampje (Margien Rogaar, Pupkin Film).

De stimuleringsmaatregel is in 2014 geïntroduceerd om internationale samenwerking, professionaliteit en productieactiviteit in Nederland te stimuleren. Daarnaast versterkt de Incentive de internationale concurrentiepositie van Nederland als aantrekkelijk filmproductieland. Het is een regeling in de vorm van een zogenaamde cash rebate: een productiemaatschappij kan voor een productie een financiële bijdrage tot 35% van de productiekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed.

De Monitor is uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal. De volledige resultaten van de jaarlijkse Monitor Economische Effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, kun je hier lezen.