Spring naar inhoud Spring naar footer

Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen.

Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).

Minister Van Engelshoven: ‘Met deze maatregelen komt er extra ruimte beschikbaar voor de ondersteuning van makers en instellingen, bovenop de bestaande maatregelen. Voor deze groep kunnen onze rijkscultuurfondsen in deze tijd veel betekenen.’

Doel ondersteuning

Deze extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullend steunpakket van 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.

De steunmaatregelen van het Filmfonds zijn reeds eerder gepubliceerd en richten zich op het zoveel mogelijk in stand houden van de hele productielijn en uitbreng van films en high-end tv series. Het pakket bestaat onder meer uit een Steunfonds in samenwerking met Netflix waarbij een aanvullende realiseringsbijdrage kan worden aangevraagd, die direct ten goede komt aan het opvangen van acute kosten van de producties en daarbij getroffen filmprofessionals en filmbedrijven. Inmiddels melden producenten die getroffen zijn door de gevolgen van het Corona-virus zich en zijn de eerste toekenningen gedaan. In het pakket ter waarde van in totaal 4,5 miljoen euro zitten verder onder meer een extra bijdrage voor noodgedwongen hernieuwde uitbreng en marketing, een extra bevoorschotting van lopende producties en is er een versnelde procedure opgezet voor het aanspreken van aan het Fonds terugbetaalde bijdragen uit exploitatie inkomsten, de zogenaamde revolverende middelen.

Meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de zes rijkscultuurfondsen kun je vinden op: