Steunmaatregelen COVID-19

De COVID-19 uitbraak is een wereldwijde crisis waarin bovenal het zorgdragen voor de volksgezondheid voorop staat. We uiten daarom bij deze allereerst ons medeleven met zieken en nabestaanden en tonen ons solidair met het zorg- en veiligheidspersoneel dat zich op de beheersing van de crisis richt. 

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Klik hier voor de laatste versie die aansluit bij de actuele overheidsrichtlijnen.

In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen, onderneemt het Filmfonds actie door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten:

omlaag