Spring naar inhoud Spring naar footer

Deelreglement Distributie per 1 januari 2015

In aansluiting op de nieuwsbrief van 10 december, waarin de aanpassingen in de regelingen van het Fonds werden gepubliceerd, kondigt het Fonds in deze nieuwsbrief de aanpassingen per 1 januari 2015 aan in het Deelreglement Distributie.

Een filmdistributeur blijft in principe de aanvrager van een bijdrage op grond van dit reglement. In uitzondering hierop kan voor de bioscoopuitbreng van een Nederlandse filmproductie een aanvraag ook worden gedaan door een productiemaatschappij mits een landelijke uitbreng in samenwerking met een filmmarketing- of publiciteitsbureau of filmdistributeur is gegarandeerd.

Een aanvraag voor de uitbreng van een filmproductie in Nederland, met de nadruk op arthouse film en documentaire, komt in aanmerking voor een bijdrage indien het marketing- en distributieplan met bijbehorende begroting en onderliggende garanties van zodanige kwaliteit is dat een optimaal publiek in binnen- en/of buitenland kan worden bereikt. De beoordelingscriteria en bijbehorende bepalingen zijn hierop afgestemd.
Ten aanzien van de steun aan de bioscoopuitbreng van buitenlandse arthouse films zijn de vereisten ten aanzien van projectsubsidie en slatefunding geactualiseerd. Het gaat daarbij met name om een verschuiving van vereisten vanuit de beschikkingen naar het reglement. Ook is het puntensysteem geactualiseerd.
In het Financieel & Productioneel Protocol wordt nader ingegaan op aantallen en de daarbij behorende richtbedragen.