Training (individueel)

Een kortlopende training in het binnen- of buitenland op het gebied van de ontwikkeling, (post)productie, en/of distributie/vertoning van filmproducties en innovatie van de filmsector. De training moet gericht zijn op professionals, aantoonbaar betrekking hebben op de Nederlandse filmpraktijk, van professioneel en hoogwaardig niveau zijn en de vakkennis en vaardigheden van de aanvrager binnen zijn of haar eigen vakgebied vergroten.

Subsidie voor deelname aan een training buiten het eigen vakgebied wordt alleen toegekend indien voldoende gemotiveerd wordt hoe de training bijdraagt aan de vergroting van kennis en vaardigheden met betrekking tot de huidige werkzaamheden

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een natuurlijk persoon die tenminste twee jaar als filmprofessional werkzaam is, met een aantoonbare gedegen specialistische kennis en ervaring op het eigen vakgebied die actueel en van een professioneel niveau dient te zijn.

Ben je een organisatie gespecialiseerd in trainingen en/of labs gericht op filmprofessionals, klik dan hier voor het indienen van een aanvraag.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Maximaal 75% tot een maximum van € 3.000,- per jaar als tegemoetkoming in de individuele kosten voor praktijkstudie van een binnen de Nederlandse filmsector actieve filmprofessional. 

Voor het volgen van een trainingsprogramma kan het Filmfonds bij uitzondering besluiten een hogere bijdrage te verlenen, tot maximaal 75% van de totale kosten. 


Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar door de filmprofessional die aan de training deelneemt worden ingediend onder diens eigen persoonlijke digitale account.

Let op!: Een aanvraag voor een training moet minimaal vier weken voor aanvang van de training worden ingediend.

Procedure

De afdeling Nationaal draagt onder verantwoordelijkheid van de projectmanager talentontwikkeling en filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Veelgestelde vragen

Hoe ga ik om met de belasting als ik geld voor een project ontvang van het Fonds?

Als de bijdrage van het Filmfonds bruto aan een individuele aanvrager wordt uitgekeerd, dan is dat een bruto bedrag en zijn er dus geen belastingen en/of premies volksverzekeringen ingehouden. Deze bijdragen moeten door de aanvrager zelf als inkomen op het aangiftebiljet worden opgegeven. Gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat alleen belasting wordt betaald voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken. Het Filmfonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het in gebreke blijven van de aanvrager om de bijdrage op de juiste wijze als inkomen op te geven.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact