Spring naar inhoudSpring naar footer

Rapportage van exploitatie, hoe werkt het?

De financiële exploitatieresultaten van Nederlandse films en series worden jaarlijks afzonderlijk gerapporteerd aan het Filmfonds. Alleen gebeurde dit tot 2024 nog niet op een uniforme manier. Terwijl het zowel voor producenten als voor het Filmfonds van groot belang is om altijd een betrouwbaar en actueel inzicht te hebben in de resultaten in Nederland en daarbuiten, in de bioscoop en op andere platforms.

Het Fonds heeft dit proces uniform en online raadpleegbaar gemaakt. Producenten kunnen vanuit hun persoonlijke Frame-account per productie op ieder moment de resultaten uploaden aan het Fonds. Daarmee komen overzichten per film, per jaar en in een totaaloverzicht beschikbaar. Ook kan het Fonds de revolverende fondsmiddelen naar de aanvragers beter stroomlijnen en biedt het inzicht in de resultaten van gesteunde films.

Jaarlijks ontvang je een uitnodiging tot rapporteren van exploitatie-resultaten. Klik op de mail in je Frame inbox die leidt naar de rapportagepagina van de betreffende film.

Vul alle velden (ook bij nulrapportage) in op de tabs Opbrengsten, Revolverend en Documenten. Je kunt het hele jaar door data invoeren en op ‘bewaren’ klikken, om op een later moment verder te gaan met de rapportage. Dit kan handig zijn als de gegevens bijvoorbeeld per kwartaal worden aangeleverd. Als je de jaarlijkse cijfers verzameld en ingevuld hebt, kun je deze vervolgens versturen. Na het versturen zijn de gegevens niet meer te wijzigen. Voor correcties en aanvullingen achteraf kan contact opgenomen worden met ons.

Na onze check krijgt het project de status 'opgeleverd', waarna je dit te zien krijgt in je inbox.
Klik op Dashboard voor een overzicht van de status per project:

Onder Mijn projecten klik op het project voor een Overzicht:

Andere vragen

Je dient de bruto-inkomsten, kosten en netto-inkomsten bij de hand te hebben op de verschillende exploitatieplatforms in alle landen per kalenderjaar. Bij views/ bezoeken vul je de betalende views/bezoeken in (bioscoop, platform en festival). Als er middelen terugvloeien naar het Fonds dien je het formulier Rechthebbenden in te vullen en te uploaden.
Daarnaast dien je het exploitatiestatement te uploaden waar de cijfers op gebaseerd zijn.

Uiteindelijk dienen de opbrengsten in euro (€) gerapporteerd te worden. Dit zijn alle bruto-opbrengsten na aftrek van gemaakte kosten die betrekking op de verkoop van de film, zoals:

MG (Mininum Garantie),
P&A (Prints & Advertising),
kosten salesagent,
andere gemaakte kosten, zoals Buma Stemra of eigen handlingsfee, etc.

Nadat je de rapportage inclusief mogelijke revolverende middelen hebt verzonden, wordt alles door het Fonds gecontroleerd en indien correct opgeleverd en daarmee definitief toegevoegd aan de database. Het Fonds geeft je daarna per film inzage in de beschikbare revolverende middelen.

Alle data zijn alleen in te zien voor de individuele producent en voor het Fonds. Het systeem kent dezelfde veiligheidsvoorzieningen als Frame, zodat de data niet toegankelijk is voor derden.

Het Fonds krijgt een altijd raadpleegbaar overzicht per productie per jaar en een totaaloverzicht ter beschikking. Ook kunnen we de uitkering van revolverende fondsmiddelen richting aanvragers beter stroomlijnen. Het geeft het ons daarnaast inzicht in de resultaten van gesteunde films. Het Fonds brengt geen opbrengst of salesinformatie per productie naar buiten, tenzij anders afgesproken.

Mail naar [email protected]

Thomas van Tuijl, Jonathan Mees
Projectteam exploitatie