Spring naar inhoud Spring naar footer

Rapportage van filmexploitatie, hoe werkt het?

Rapportage van filmexploitatie, hoe werkt het?

De jaarlijkse exploitatieresultaten van Nederlandse films en series dienen afzonderlijk gerapporteerd te worden aan het Filmfonds. Tot 2023 bestond er geen uniforme wijze waarop deze resultaten werden bijgehouden. Dit, terwijl het zowel voor producenten als voor het Filmfonds van groot belang is om altijd een betrouwbaar en actueel inzicht te hebben in de resultaten van films. Daarbij gaat het om de concrete, financiële netto-resultaten in Nederland en in het buitenland, in de bioscoop en op alle andere platforms.

Het Fonds maakt deze rapportage nu uniform en online raadpleegbaar mogelijk voor producenten. Zij kunnen vanuit hun persoonlijke Frame-account per film de resultaten uploaden en opleveren aan het Fonds. Daarmee komen overzichten per film, per jaar en een totaaloverzicht beschikbaar. Het Fonds kan de revolverende fondsmiddelen naar de aanvragers beter stroomlijnen en krijgt inzicht in de resultaten van gesteunde films. Het Fonds kan hier geanonimiseerd en cumulatief op rapporteren.

Hoe voer ik een rapportage in?

In Frame ontvang je per film jaarlijks een uitnodiging tot rapporteren van filmexploitatie-resultaten. Klik op de mail in je Frame inbox die leidt naar de rapportagepagina van de betreffende film.

Vul alle velden (ook als het een nulrapportage betreft) in op de tabs Opbrengsten, Revolverend en Documenten. Je kunt het hele jaar door data invoeren en op ‘bewaren’ klikken, om op een later moment verder te gaan met de rapportage. Dit kan handig zijn als de gegevens bijvoorbeeld per kwartaal worden aangeleverd. Als je de jaarlijkse cijfers verzameld en ingevuld hebt, kun je deze vervolgens versturen. Na het versturen zijn de gegevens niet meer te wijzigen.

Na onze check wordt een rapportage gevalideerd, waarna je dit te zien krijgt in je inbox.
Klik op Dashboard voor een overzicht van de status per project:

Onder Mijn projecten klik op het project voor een Overzicht:

Andere vragen

Wat heb ik nodig om te rapporteren?

Je dient de bruto-inkomsten, kosten en netto-inkomsten bij de hand te hebben op de verschillende exploitatieplatforms in alle landen per kalenderjaar. Bij bezoeken vul je de betalende bezoeken in (bioscoop en festival). Als er middelen tergvloeien naar het Fonds dien je het formulier Rechthebbenden in te vullen en te uploaden.
Daarnaast dien je het exploitatiestatement te uploaden waar de cijfers op gebaseerd zijn.

Wat zijn de netto-opbrengsten?

Uiteindelijk dienen de opbrengsten in euro (€) gerapporteerd te worden. Dit zijn alle bruto-opbrengsten na aftrek van gemaakte kosten die betrekking op de verkoop van de film, zoals:

MG (Mininum Garantie),
P&A (Prints & Advertising),
kosten salesagent,
andere gemaakte kosten, zoals Buma Stemra etc

Wat gebeurt er na rapportage?

Nadat je de rapportage inclusief mogelijke revolverende middelen hebt verzonden, wordt alles door het Fonds gecontroleerd en indien correct opgeleverd en daarmee definitief toegevoegd aan de database. Het Fonds geeft je daarna per film inzage in de beschikbare revolverende middelen.

Hoe veilig is dit systeem?

Alle data is alleen in te zien voor de individuele producent en voor het Fonds. Het systeem kent dezelfde veiligheidsvoorzieningen als Frame, zodat de data niet toegankelijk is voor derden.

Wat doet het Fonds met de rapportages?

Het Fonds krijgt een altijd raadpleegbaar overzicht per film per jaar en een totaaloverzicht ter beschikking. Ook kunnen we de uitkering van revolverende fondsmiddelen richting aanvragers beter stroomlijnen. Het geeft het Fonds daarnaast inzicht in de resultaten van gesteunde films. Het Fonds brengt geen opbrengst of salesinformatie per film naar buiten, tenzij anders afgesproken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Mail naar [email protected]

Thomas van Tuijl, Jonathan Mees
Projectteam filmexploitatie