Subsidieplafonds

Binnen de jaarbegroting 2020 gelden de volgende subsidieplafonds:

 • Production Incentive* voor filmproducties: 19,25 miljoen euro (4,8 miljoen per aanvraagronde) en 5,5 miljoen euro voor de pilot voor High-End series plus 4,2 miljoen euro resterende vrijval uit 2019 (4,8 miljoen per aanvraagronde in de eerste helft van het jaar en daarna tot budget volledig is besteed). Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.
 • Slatefunding voor distributie buitenlandse arthousefilm: 250.000 euro
 • Slatefunding voor ontwikkeling speelfilm 2019-2020: 480.000 euro per jaar
 • Slatefunding voor ontwikkeling documentaire 2019-2020: 160.000 euro per jaar
 • Internationale distributie: 150.000 euro
 • Distributie buitenlandse kinder- en jeugdfilms: 160.000 euro
 • Filmactiviteiten filmeducatie: 2.200.000 euro waarvan 1.925.000 euro voor filmeducatiehubs
 • Projectsubsidie filmfestival: 500.000 euro
 • Cinema Lockdown: 1.500.000 euro
 • Film Fast Forward: 500.000 euro
 • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2019-2020: 297.250 euro per jaar
 • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2021-2024: 375.000 euro per jaar

Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Filmfonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling en realisering en voor filmactiviteiten voor 1 augustus 2020 te besteden, en tenminste 30% te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2020.