Subsidieplafonds

Binnen de jaarbegroting 2021 gelden de volgende subsidieplafonds:

 • Film Production Incentive:
  22,76 miljoen voor filmproducties per jaar (€ 5,69 miljoen per aanvraagronde) en € 10 miljoen voor de pilot voor High-End series (€ 3,33 miljoen per aanvraagronde in de eerste helft van het jaar en daarna tot budget volledig is besteed). Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget. 
 • Slatefunding ontwikkeling speelfilm: € 540.000 per jaar
 • Slatefunding ontwikkeling documentaire: € 160.000 per jaar
 • Realisering minoritaire coproducties: € 3.600.000 per jaar
 • Distributie buitenlandse arthouse film (incl. kinder- en jeugdfilms): € 250.000
 • Projectsubsidie filmfestival: € 500.000
 • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2021-2024: € 375.000 per jaar
  Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Filmfonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling en realisering en voor filmactiviteiten voor 1 augustus 2021 te besteden, en tenminste 30% te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2021.
 • Training / Labs: € 1.000.000
 • Filmactiviteiten filmeducatie: € 2.200.000 waarvan € 1.925.000 voor filmeducatiehubs
 • Lockdoc Ontwikkeling: € 600.000
 • Film Fast & Furious: € 500.000
Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Filmfonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling en realisering en voor filmactiviteiten voor 1 augustus 2021 te besteden en tenminste 30% te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2021.