Subsidieplafonds

Binnen de jaarbegroting 2022 gelden de volgende subsidieplafonds:

 • Film Production Incentive
  €21,93 miljoen voor filmproducties per jaar (€5,48 miljoen per aanvraagronde). Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget. 
 • Ontwikkeling
  • Slatefunding ontwikkeling speelfilm: €540.000 per jaar
  • Slatefunding ontwikkeling documentaire: €160.000 per jaar
  • Startsubsidies ontwikkeling: €250.000 voor de eerste aanvraagronde en €350.000 voor de tweede aanvraagronde waarbij in de tweede aanvraagronde ook afgestudeerden een aanvraag kunnen indienen.
 • Realisering
  • Cinescoop: maximaal vier films en €1,8 mio per film
  • Filmfonds Shorts: maximaal zeven films per aanvraagronde (twee ronden)
  • De Verbeelding: maximaal twee films en €450.000 per film
 • Distributie
  • Buitenlandse arthouse film (incl. kinder- en jeugdfilms): €310.000
  • Full Circle - Distributieregeling: €1.800.000
 • Filmactiviteiten
  • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2021-2024: €375.000 per jaar
  • Steunmaatregel Versterking Talenthubs in de regio: €500.000
  • Filmactiviteiten filmeducatie: €2.200.000 waarvan €1.925.000 voor filmeducatiehubs

Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Filmfonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling, realisering en filmactiviteiten voor 1 augustus 2022 te besteden en tenminste 30% te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2021.