Training en/of labs (organisatie)

Het organiseren van een kortlopende training en/of lab van maximaal een jaar, in Nederland of het buitenland, gericht op kennisuitwisseling tussen filmprofessionals op het gebied van de ontwikkeling, (post)productie, en/of distributie/vertoning van filmproducties en innovatie van de filmsector. De training of het lab moet aantoonbaar betrekking hebben op de Nederlandse filmpraktijk, van professioneel en hoogwaardig niveau zijn en de vakkennis en vaardigheden van de deelnemers binnen hun eigen vakgebied vergroten.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een daarvoor geëquipeerde organisatie gespecialiseerd in het organiseren van trainingen en/of labs gericht op filmprofessionals. De organisatie biedt al twee jaar of langer dergelijke trainingen aan.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

De bijdrage aan de organisatie van een training of een Talent Lab wordt per geval en in samenhang met reeds bestaande activiteiten en programma’s binnen de nationale en internationale filmsector bepaald, met een maximum van 75% van de totale kosten. 

Wanneer de organisatie van een training gesteund is met een bijdrage van het Filmfonds, komen individuele filmprofessionals niet meer in aanmerking voor een bijdrage voor deelname aan de training.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op!: Een aanvraag moet minimaal acht weken voor aanvang van de organisatie van de training worden ingediend.

Procedure

De projectbegeleider filmactiviteiten van het Filmfonds draagt onder verantwoordelijkheid van de Projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van- en advisering over aanvragen. 

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
  3. Kies voor Training.
Aanvraag starten

Contact