Training en/of labs (organisatie)

Het organiseren van een kortlopende training en/of lab van maximaal een jaar, in Nederland of het buitenland, gericht op kennisuitwisseling tussen filmprofessionals op het gebied van de ontwikkeling, (post)productie, en/of distributie/vertoning van filmproducties en innovatie van de filmsector. De training of het lab moet aantoonbaar betrekking hebben op de Nederlandse filmpraktijk, van professioneel en hoogwaardig niveau zijn en de vakkennis en vaardigheden van de deelnemers binnen hun eigen vakgebied vergroten.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een daarvoor geëquipeerde organisatie gespecialiseerd in het organiseren van trainingen en/of labs gericht op filmprofessionals. De organisatie biedt al twee jaar of langer dergelijke trainingen aan.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

De bijdrage aan de organisatie van een training of een Talent Lab wordt per geval en in samenhang met reeds bestaande activiteiten en programma’s binnen de nationale en internationale filmsector bepaald, met een maximum van 75% van de totale kosten. 

Wanneer de organisatie van een training gesteund is met een bijdrage van het Filmfonds, komen individuele filmprofessionals niet meer in aanmerking voor een bijdrage voor deelname aan de training.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op!: Een aanvraag moet minimaal acht weken voor aanvang van de organisatie van de training worden ingediend.

Procedure

De projectbegeleider filmactiviteiten van het Filmfonds draagt onder verantwoordelijkheid van de Projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van- en advisering over aanvragen. 

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact