Internationale festivalselectie

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Screen NL - Distributie

Wanneer een filmproductie is geselecteerd voor een toonaangevend internationaal filmfestival kan de producent een eenmalige bijdrage krijgen voor internationale reiskosten en hotelovernachtingen. De majoritaire of minoritaire film moet met een realiseringsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij die wordt vertegenwoordigd door een producent.

Bijdrage

  • Maximaal € 1.250 voor selectie van een majoritaire Nederlandse filmproductie: een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire
  • Maximaal € 500 voor selectie van een minoritaire Nederlandse filmproductie: een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire

De kosten mogen niet al op andere wijze door het Fonds, EYE of derden zijn vergoed. Indien de filmproductie geselecteerd is voor meerdere toonaangevende festivals kan deze bijdrage slechts eenmaal verstrekt worden. De bijdrage moet besteed worden aan de internationale reiskosten (vlucht/trein) en hotelovernachtingen (maximaal vier) van de eindverantwoordelijke producent in Nederland. 

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan tot uiterlijk 3 maanden na vertoning op het festival. Voor een lijst van internationale festivals kunt u kijken in hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Procedure

De Coordinator International Department toetst de aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Zie voor de lijst met toonaangevende internationale filmfestivals hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact