Internationale festivalselectie

Wanneer een speelfilm of lange documentaire is geselecteerd voor een toonaangevend internationaal filmfestival kan de producent een eenmalige bijdrage krijgen als tegemoetkoming voor reis - en verblijfskosten. De majoritaire filmproductie of minoritaire coproductie moet met een realiseringsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen.

Zie voor de lijst Internationaal filmfestivals: Internationale festivalselectie & Buitenlandse arthouse film en documentaires - hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij die wordt vertegenwoordigd door een producent.

Bijdrage

  • 75% tot een maximum van € 1.000 voor een majoritaire film (festivalselectie binnen Europa)
  • 75% tot een maximum van € 1.500 voor een majoritaire film (festivalselectie buiten Europa)
  • 50% tot een maximum van € 500 voor een minoritaire film  (festivalselectie binnen en buiten Europa)

De kosten mogen niet al op andere wijze door het Fonds, EYE of derden zijn vergoed. Deze bijdrage kan slechts eenmaal verstrekt worden per filmproductie.

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan tot uiterlijk 2 maanden na vertoning op het festival. Voor een lijst van internationale festivals kun je kijken in hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Procedure

De afdeling International  toetst de aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

  • Projecttitel
  • Aanvraagnummer
  • Categorie
  • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
  3. Kies voor Internationale Festivalselectie (film).
Aanvraag starten

Contact