Internationale festivalselectie

Wanneer een filmproductie is geselecteerd voor een toonaangevend internationaal filmfestival kan de producent een eenmalige bijdrage krijgen als tegemoetkoming voor reis - en verblijfskosten. De majoritaire filmproductie of minoritaire coproductie moet met een realiseringsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen.

Zie voor de lijst Internationaal filmfestivals: Internationale festivalselectie & Buitenlandse arthouse film en documentaires - hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij die wordt vertegenwoordigd door een producent.

Bijdrage

 • 75% tot een maximum van € 1.000 voor een majoritaire film (festivalselectie binnen Europa)
 • 75% tot een maximum van € 1.500 voor een majoritaire film (festivalselectie buiten Europa)
 • 50% tot een maximum van € 500 voor een minoritaire film  (festivalselectie binnen en buiten Europa)

De kosten mogen niet al op andere wijze door het Fonds, EYE of derden zijn vergoed. Deze bijdrage kan slechts eenmaal verstrekt worden per filmproductie.

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan tot uiterlijk 2 maanden na vertoning op het festival. Voor een lijst van internationale festivals kun je kijken in hoofdstuk 7 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Procedure

De afdeling International  toetst de aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Distributie en kies voor Internationale Festivalselectie.
Aanvraag starten

Contact