Spring naar inhoud Spring naar footer

Budget en subsidieplafonds

Het Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Het budget voor het industriebeleid dat het Filmfonds uitvoert via de Netherlands Film Production Incentive en daarmee samenhangende Netherlands Film Commission maakt hier deel van uit.

Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling en vernieuwing, internationalisering (ICB en Eurimages), de OCW filmmiddelen voor speelfilm en filmeducatie en een tijdelijke impuls voor makers, heeft het Filmfonds €92,6 miljoen beschikbaar voor filmproducties en activiteiten in 2023.

Het budget is als volgt verdeeld:

Ontwikkeling - €7,2 miljoen
Realisering - €35,9 miljoen
Film Production Incentive
- €39 miljoen voor filmproducties*
Distributie - €2,7 miljoen
Filmactiviteiten - €6 miljoen
Eurimages - €1,1 miljoen
Overige activiteiten
- €0,7 miljoen

* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2022, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2023.

Subsidieplafonds

Binnen de jaarbegroting 2023 gelden de volgende subsidieplafonds:

 • Film Production Incentive
  • €25,9 miljoen voor filmproducties per jaar, €6,5 miljoen per aanvraagronde
  • €13 miljoen voor high end series per jaar: 1e halfjaar €6,55 miljoen en €6,55 miljoen in 2de half jaar
 • Ontwikkeling
  • Slatefunding ontwikkeling speelfilm: €540.000 per jaar
  • Slatefunding ontwikkeling documentaire: €160.000 per jaar
  • Startsubsidies ontwikkeling: €125.000.
  • De Verbeelding: maximaal vier films en €28.750 per film
 • Realisering
  • Cinescoop: maximaal vier films per jaar
  • Cinedoc: maximaal drie films per jaar
  • Immerse\Interact XL: maximaal €500.000
  • Filmfonds Shorts: maximaal tien films per aanvraagronde (twee ronden)
 • Distributie
  • Buitenlandse arthouse film (incl. kinder- en jeugdfilms): €310.000
 • Filmactiviteiten
  • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2021-2024: €375.000 per jaar
  • Filmactiviteiten filmeducatie: €2.200.000 waarvan €1.925.000 voor filmeducatiehubs

Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Filmfonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling, realisering en filmactiviteiten voor 1 augustus 2023 te besteden en tenminste 30% te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2023.

Bekijk de financiële jaarrekeningen.