Spring naar inhoud Spring naar footer

Budget en subsidieplafonds

Het Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Het budget voor het industriebeleid dat het Filmfonds uitvoert via de Netherlands Film Production Incentive en daarmee samenhangende Netherlands Film Commission maakt hier deel van uit.

Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling en vernieuwing, internationalisering (ICB en Eurimages), de OCW filmmiddelen voor speelfilm en filmeducatie en een 5e steunpakket in het kader COVID-19, heeft het Filmfonds 79,1 miljoen euro beschikbaar voor filmproducties en activiteiten in 2022.

Het budget is als volgt verdeeld:

Ontwikkeling - € 6,8 miljoen
Realisering - € 36,8 miljoen
Film Production Incentive
- €21, 9 miljoen voor filmproducties*
Distributie - €4,2 miljoen
Filmactiviteiten - €7,6 miljoen
Eurimages - € 1 miljoen
Overige activiteiten
- € 0,8 miljoen

* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2021, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2022.

Subsidieplafonds

Binnen de jaarbegroting 2022 gelden de volgende subsidieplafonds:

 • Film Production Incentive
  €21,93 miljoen voor filmproducties per jaar (€5,48 miljoen per aanvraagronde). Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.
 • Ontwikkeling
  • Slatefunding ontwikkeling speelfilm: €540.000 per jaar
  • Slatefunding ontwikkeling documentaire: €160.000 per jaar
  • Startsubsidies ontwikkeling: €250.000 voor de eerste aanvraagronde en €350.000 voor de tweede aanvraagronde waarbij in de tweede aanvraagronde ook afgestudeerden een aanvraag kunnen indienen.
 • Realisering
  • Cinescoop: maximaal vier films en €1,8 mio per film
  • Filmfonds Shorts: maximaal zeven films per aanvraagronde (twee ronden)
  • De Verbeelding: maximaal twee films en €450.000 per film
 • Distributie
  • Buitenlandse arthouse film (incl. kinder- en jeugdfilms): €310.000
  • Full Circle - Distributieregeling: €1.800.000
 • Filmactiviteiten
  • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2021-2024: €375.000 per jaar
  • Steunmaatregel Versterking Talenthubs in de regio: €500.000
  • Filmactiviteiten filmeducatie: €2.200.000 waarvan €1.925.000 voor filmeducatiehubs

Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Filmfonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling, realisering en filmactiviteiten voor 1 augustus 2022 te besteden en tenminste 30% te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2021.

Bekijk de financiële jaarrekeningen.