Spring naar inhoud Spring naar footer

Wijzigingen Financieel & Productioneel Protocol - aangepast protocol vertoning werkkopie en picture lockversie Filmfonds

Om de vertoning van werkkopieën en picture lockversies efficiënter en sneller te laten verlopen wordt het Financieel & Productioneel Protocol per 8 augustus 2022 aangepast.

Werkkopie:

Het doel van de werkkopievertoning is om het resultaat tot dusver te kunnen zien, van de makers te horen welke keuzes zij nog gaan maken en – indien gewenst – hen in een gesprek of telefonisch – van feedback te voorzien.

Een werkkopievertoning vindt ruim op tijd plaats, maar uiterlijk twee weken vóórdat in de montage het beeld op slot (picture lock) gaat en dient tijdig te worden aangemeld.

  • Een werkkopie wordt in principe - op basis van een door de producent gestuurde digitale link - zelfstandig en afzonderlijk door de medewerkers van het Fonds bekeken, dan wel gezamenlijk in de eigen bioscoopzaal wanneer dit gewenst is en georganiseerd kan worden.
  • De link (hoge resolutie streaming video of download) dient ruim van te voren te worden aangeleverd. Wanneer deze niet tijdig in bezit is van het Fonds, kan deze niet bekeken worden.
  • Wanneer er bij filmproducties van langer dan 60 minuten toch gezamenlijk met de producent gekeken wordt, zijn hierbij in principe aanwezig: Hoofd Productie en/of de betrokken productiebeheerder, Hoofd of Projectmanager Selective Funding, de betrokken consulent en bij speelfilms en lange documentaires de Projectmanager Distributie.
  • Het Fonds is dus bij uitzondering en alleen in absoluut noodzakelijke gevallen aanwezig bij gezamenlijke, door de producent georganiseerde, viewingen met alle betrokken partijen. Een nabespreking vindt op een later moment – maar wel zo spoedig mogelijk na de viewing.
  • Voor korte animatiefilms wordt – vanwege het lange en intensieve productieproces – bij uitzondering de viewing-versie wel in het bijzijn van de makers op het Fonds bekeken en besproken. Ook hiervoor geldt dat dit ruim van tevoren moet worden aangemeld.

Picture lock

Bij de picture lock wordt de eindversie van de montage door de productiebeheerder vergeleken met het definitieve scenario (‘shootingscript’ en de daarmee samenhangende culturele kenmerken), zoals dat bij de subsidieverlening is gesteund door het Fonds. Aan de picture lock kan een formele betalingstermijn zijn verbonden.

Een picture lockversie van de film wordt op basis van een door de producent gestuurde digitale link - zelfstandig door de medewerkers van het Fonds bekeken.

De viewing van de picture lockversie dient tijdig te worden aangemeld. Ook de link (hoge resolutie streaming video of download) dient ruim van te voren worden aangeleverd.

Bekijk het Financieel & Productioneel Protocol hier.