Spring naar inhoudSpring naar footer

Wetsvoorstel investeringsverplichting aangenomen door 2e Kamer

Streamingdiensten met een omzet van meer dan 10 miljoen Euro gaan 5% van hun Nederlandse jaaromzet investeren in Nederlandse producties. Gisteren stemde de Tweede Kamer na jarenlange onderhandelingen in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Uslu.

Het Filmfonds verwelkomt het besluit. De verwachting is dat de investeringsverplichting jaarlijks zo’n 40 miljoen Euro extra aan investeringen in de Nederlandse film- en televisiesector oplevert. Voor een sterke, innoverende Nederlandse filmsector is het van grote meerwaarde om krachten te bundelen en te stimuleren dat naast publieke financiers ook marktpartijen investeren in kansrijke nieuwe projecten.

Hoe ziet het aangenomen wetsvoorstel eruit?

  • De investeringsverplichting is vastgesteld op 5%.
  • Streamingdiensten worden verplicht minimaal 60% te investeren in producties van onafhankelijke producenten.
  • Er mag geïnvesteerd worden in alle soorten producties en genres, behalve sport. Hiervan moet ten minste 50% ten goede komen aan films, documentaires en series.
  • Het betreffende audiovisuele product moet aan twee van de volgende voorwaarden voldoen, waarbij criteria c en d niet gecombineerd mogen worden:

a. het scenario moet voor minimaal 75% in het Nederlands of Fries zijn opgesteld
b. de hoofdpersonages moeten zich voor minimaal 75% in het Nederlands of Fries uitdrukken.
c. het scenario van een productie moet zijn gebaseerd op een literair werk dat origineel in het Nederlands of Fries is verschenen.
d. een productie moet als hoofdthema de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij (in brede zin) of politiek hebben.


De Tweede Kamer besloot ook dat alle producties bij moeten dragen aan Fair Pay. Zodra het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is goedgekeurd, treedt de wet in werking.

Beeld: Leeuwin (2023)