Spring naar inhoudSpring naar footer

Voortgang: Cultuur in een open Samenleving

Minister Ingrid van Engelshoven presenteerde eerde dit jaar haar visiebrief 'Cultuur in een open samenleving' in het Maaspodium Rotterdam.

De brief gaat over de waarde van cultuur en bevat een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord. Vandaag informeerde ze de Tweede Kamer per thema over de voortgang van de brief. Ook laat ze zien hoe ze de moties uitvoert die de Tweede Kamer heeft aangenomen in de overleggen over de cultuurbrief en de brief Erfgoed telt. Lees hier verder.

In de brief staat de waarde van grenzeloze cultuur centraal. De uitgangspunten en ambities van het internationaal cultuurbeleid zijn in mei 2016 vastgelegd in Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020. Vandaag boden de ministers Blok (BZ), Kaag (BHOS) en Engelshoven (OCW) ook de rapportage van de voortgang van dit beleid aan aan de Tweede Kamer, met de Voortgangsrapportage Internationaal Cultuurbeleid.