Spring naar inhoudSpring naar footer

Voorbereiding voor informatieloket Caribisch gebied

Deze week kwamen vertegenwoordigers van de rijkscultuurfondsen en het Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch Gebied online bijeen ter voorbereiding van een pilot voor een informatieloket in het Caribisch gebied.

Doel van dit initiatief is om de samenwerking tussen de rijkscultuurfondsen en cultuurmakers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te stimuleren. Het Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch Gebied zal gedurende een pilot van 9 maanden het aanspreekpunt zijn voor cultuurmakers in het Caribisch deel van het Koninkrijk en verbindend optreden tussen de rijkscultuurfondsen en (potentiële) aanvragers. Op deze manier wordt de toegankelijkheid voor aanvragers in het Caribisch deel van ons koninkrijk te vergroot.

De Minister van OCW heeft de rijkscultuurfondsen in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de drie Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius en de toegankelijkheid voor hen te vergroten. De zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds en het Filmfonds) onderzoeken in dit kader gezamenlijk hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. De samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied vormt hier een onderdeel van.