Spring naar inhoudSpring naar footer

Vijf toekenningen Vrijplaats beginnende scenaristen

In het kader van talentontwikkeling heeft het Nederlands Filmfonds vijf bijdragen van € 10.000 toegekend binnen Vrijplaats voor beginnende scenaristen. Met de Vrijplaats stimuleert het Fonds de ontwikkeling van nieuw schrijftalent en hun filmplannen. Naast een bijdrage voor ontwikkeling worden de schrijvers aan een coach gekoppeld, die hen gedurende het proces zullen begeleiden.

Dit jaar zijn er 32 inzendingen voorgelegd aan de commissie, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Opvallend was de variëteit aan plannen en verhalen met een persoonlijke urgentie, van makers met een verscheidenheid in culturele achtergrond. Het hoge niveau van de aanvragen heeft geleid tot vijf selecties in plaats van de jaarlijkse vier.

De volgende vrijplaatsen zijn toegekend:

Ashgan El-Hamus met Turbopolyp
Op het moment dat Matis (12), de jongste van drie kermisbroers, meer wil dan het leven dat ze met hun vader en de turbopolyp op de kermis leiden, komt hij in de clinch te liggen met zijn vastgeroeste vader. Een strijd tussen oud en nieuw; tussen conservatief en progressief. Over opgroeien en klein blijven.

Ashar Medina met MacDaddy
Wanneer een jonge, afwezige vader plotseling de zorg over zijn zoontje krijgt toegewezen, moet hij kiezen tussen het moeizame ouderschap en een opbloeiende rapcarrière.

Eva Tijken met Hospice
Wanneer Agnes, een alleenstaand gepensioneerd internist en hoogleraar, te horen krijgt dat ze terminaal patiënt is en niet lang meer te leven heeft, neemt haar behoefte aan seksuele contacten toe, een behoefte waar ze sinds de geboorte van haar enige dochter nooit gehoor aan heeft gegeven. Hoewel haar omgeving en met name haar dochter, met veel ongemak reageert is ze vastbesloten voor haar dood nog eenmaal deze behoefte te kunnen vervullen. Tot aan het einde toe is ze daarbij afhankelijk van haar dochter en de medewerkers van het hospice.

Nafiss Nia met Die Middag
Twee jonge mensen met een vluchtelingenachtergrond, de een droomloos, de ander vol van dromen komen elkaar tegen. Een gesloten deur staat tussen hen. Ze weten niets van elkaar en door de gesloten deur heen leren ze elkaar en elkaars wereld kennen.

Stijn Bouma met Er is geen morgen
Stefan en Evelien zijn twee tieners die samen voor het eerst de liefde ontdekken. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met een maatschappij waarin de vernedering van mensen en de verwaarlozing van hartstochten de overhand hebben. Het leven gaat door en de liefde bloedt dood, of niet.

Het Filmfonds startte in 2013 de regeling Vrijplaats beginnende scenaristen in het kader van talentontwikkeling. Via de regeling worden aanvragen voor het schrijven van een treatment of scenario voor fictieprojecten van variërende lengte ondersteund. De inhoudelijke kwaliteit en originaliteit van de filmproductie, de gestelde persoonlijke leerdoelen en de motivatie van het werkplan zijn maatgevend. Aanvragen kunnen één keer per jaar door een beginnend scenarist zonder producent worden ingediend op de vastgestelde deadline. De volgende deadline is begin 2019.