Spring naar inhoud Spring naar footer

Vijf filmeducatiehubs geselecteerd voor subsidie

In het kader van de regeling Filmeducatiehubs hebben vijf educatiehubs opnieuw projectsubsidie voor twee jaar gekregen.

Filmeducatiehubs zijn regionaal ingebedde organisaties voor film, die vraag en aanbod op het gebied van filmeducatie in de regio samenbrengen om zo filmeducatie verankerd te krijgen in het onderwijs.

Na de coronacrisis zijn de hubs er volgens de adviescommissie in geslaagd om steeds meer activiteiten te ontplooien en zo te zorgen dat meer kinderen in het primair en voortgezet onderwijs leren reflecteren op bewegend beeld en zelf ook ervaring opdoen met het creëren ervan. Ook de samenwerking tussen de hubs onderling en met het Landelijk Netwerk Filmeducatie als nationale partner is goed op gang gekomen.

De volgende vijf hubs krijgen subsidie:

  • Stichting De Schuur – Filmeducatiehub Noord-Holland
  • Stichting Filmhuis Den Haag – Filmeducatiehub Zuid-Holland
  • Stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura - Filmeducatiehub Zuid
  • Stichting Forum Groningen – Filmeducatiehub Noord
  • Stichting Theater de Lieve Vrouw - Filmeducatiehub Midden Nederland

Op de website Filmeducatie.nl is meer te lezen en te vinden over de verschillende regionale hubs, de grootste filmdatabase voor het onderwijs, workshops in de buurt en (na)scholings- en netwerkmogelijkheden. Ook is op deze website het onderzoek “Verankering in Beeld” gepubliceerd, over de actuele stand van zaken van op het gebied van structurele verankering van filmeducatie in het onderwijs en de visie op de toekomst.

Rectificatie: Bij de eerdere publicatie van dit nieuwsbericht stond er per abuis 'voorwaardelijke toekenning' achter Filmeducatie Noord van de Stichting Forum Groningen. Deze informatie klopt niet en is verwijderd.