Spring naar inhoudSpring naar footer

Vereenvoudiging Aanvraag Eurimages

Producenten die internationaal coproduceren en beroep willen doen op steun van Eurimages, kunnen vanaf nu gebruik maken van nieuwe documenten ter versterking en versimpeling van de aanvraag:

De documenten verlichten de administratieve last voor de aanvraag, en bieden de mogelijkheid om de coproductie zo overzichtelijk en scherp mogelijk te presenteren. Met het gebruik van deze documenten kan voorkomen worden dat essentiële financieel-zakelijke onderbelicht blijven, of onduidelijk in de aanvraag staan. Daarnaast is het nu eenvoudiger voor co-producerende landen om de projecten op uniforme wijze te documenteren.

Eurimages biedt nu onder meer:

  • samenvattingen die gebruikt kunnen worden in plaats van dealmemo’s en contracten;
  • een vaste bijlage bij de nationale coproductieverklaringen, met de informatie op grond waarvan coproductiestatus verleend kan worden;
  • een samenvattende begroting op hoofdposten, zodat de coproductieverhouding helder is.

Kijk voor meer informatie en alle documenten op:
https://www.coe.int/en/web/eurimages/documents