Spring naar inhoud Spring naar footer

Toekomst regelingen na opheffing Mediafonds

Per 1 januari 2017 eindigt de subsidiëring van culturele mediaproducties door het Mediafonds. Het is in het belang van de sector om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te krijgen over de gevolgen hiervan en over de vraag wat er wijzigt ten opzichte van de huidige regelingen van het Mediafonds.
Daartoe is het Mediafonds overleg gestart met in eerste instantie de NPO (als vertegenwoordiger van het nog op te richten NPO-fonds), het Nederlands Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Overleg met andere partners volgt in een later stadium.
Onderstaand volgt een kort overzicht van wat nu bekend is. Over de precieze omvang van budgetten, condities en naamgeving vanaf 2017 gaan de NPO, het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie komend voorjaar beslissen. Hierover gaat de NPO ook in gesprek met andere fondsen en festivals waar het Mediafonds mee samenwerkt, zoals het Letterenfonds, Cinekid en IDFA. Voor een klein aantal regelingen is er nog geen duidelijkheid.
De NPO is van plan de volgende regelingen vanaf 2017 op te nemen in het NPO-fonds: Ontwikkeling en productie van documentaires en dramaprojecten, waaronder jeugd en animatie. Talentontwikkeling in het kader van Deltaplan Talent c.q. Oversteek, One Night Stand en Kort! (i.s.m. het Filmfonds), de IDFA-Mediafonds Workshop, de Kids & Docs Workshop, Nu of Nooit! (i.s.m. Filmfonds), (de opvolger van) Fluiten in het donker–radiodrama, radiodocumentaires en Teledoc Campus (i.s.m. het Filmfonds). Aanvragen voor interactieve documentaires kunnen als onderdeel van een integrale aanvraag voor een documentaire-project eveneens worden aangevraagd.
Het Filmfonds is voornemens de volgende regelingen in principe en in nader te bepalen vorm voort te zetten: Talentontwikkeling in het kader van Deltaplan Talent c.q. Oversteek, One Night Stand en Kort! (i.s.m. de NPO), Nu of Nooit! (i.s.m. de NPO), Teledoc Campus (i.s.m. de NPO), de Transmedia-regeling (i.s.m. het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en het TAX-videoclipfonds.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is voornemens het Gamefonds en de Transmedia-regeling (i.s.m. het Filmfonds) in principe en in nader te bepalen vorm voort te zetten.
De voortzetting en/of opvolging van de volgende regelingen wordt nog onderzocht: Point Taken (dansfilms), [email protected], LEF, Start, Open Woorden en E-cultuur.

Kijk voor meer informatie op de site van het Mediafonds.